• OBJAVLJENO: 18.03.2015.
Skupština BPK-a Goražde održala 3. redovnu sjednicu
Usvojen Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu

IMG_5479

Prije usvajanja dnevnog reda, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je većinom glasova prihvatila prijedlog Vlade BPK-a Goražde da se u predloženi dnevni red 3. redovne sjednice dodaju dvije nove tačke. Radi se o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednim društvom „EMKA BOSNIA“ d.o.o. te Finansijskom planu i Prijedlogu odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Na prijedlog poslanika Rasima Mujagića (Novi pokret BiH), Vlada BPK-a Goražde je dala saglasnost da se umjesto u formi nacrta Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde razmatraju po skraćenoj proceduri u formi prijedloga, što je Skupština većinom glasova i  prihvatila.

U okviru Vladinog sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština se izjasnila i većinom glasova prihvatila prijedlog Zaključka poslanika Mustafe Kurtovića (SDA) prema kojem se poslanici u Predstavničkom domu i delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH koji dolaze iz BPK-a Goražde zadužuju da preko svojih političkih stranaka u Budžetu FBiH za 2015. godinu obezbijede grant za BPK Goražde u minimalnom iznosu od 8.000.000,00 KM. Ovaj Zaključak bit će dostavljen Vladi FBiH te Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamenta FBiH.

Nakon ove tačke, otvorena je rasprava o Prijedlogu budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu.

IMG_5497

Obrazloženje Budžeta dao je premijer BPK-a Goražde Emir Oković. Uz kraću prezentaciju strukture prihoda i rashoda za ovu godinu, on je naglasio da je budžet planiran tako da podrži Ustavom predviđene funkcije kantona, uključujući isplatu različitih subvencija i podsticaja, otplatu duga te pomoć lokalnim zajednicama.

Prije dalje rasprave o budžetu, na zahtjev Kluba poslanika DF-a odobrena je pauza u trajanju od sat vremena.

U nastavku sjednice, Skupština je usvojila Budžet, kao i Zakon o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2015. godinu. Budžet je usvojen u iznosu od 43.994.983,00 KM

Amandmani na Budžet koje su predložili poslanici DF-a Edita Velić i Neno Zuko, nisu usvojeni.

Skupština je usvojila Odluku o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a i Odluku o izmjenama Odluke o formiranju i radu Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Skupština je usvojila i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe sa privrednim društvom „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde. Usvojenim izmjenama predviđeno je da Vlada BPK-a ovom privrednom društvu može dati saglasnost za upis prava vlasništva na nekretninama u slučaju da ono kao korisnik nekretnina ispuni uslove u pogledu investicionog ulaganja i stavljanja u funkciju privrednih pogona, a da nije u potpunosti izvršio obavezu upošljavanja ukupnog broja novih radnika ili je uposlio najmanje 70% od ukupnog borja novih radnika, s tim da i dalje ostaje obaveza korisnika nekretnina da zaposli preostali broj radnika.

Do kraja sjednice Skupština je dala saglasnost na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.