• OBJAVLJENO: 19.03.2015.
Press konferencija ministra za finansije
Osim potrošačke Budžet BPK ima i razvojnu komponentu

100_7754

Skupština BPK Goražde jučer je usvojila Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu u iznosu od 43.994.983 KM.

Na današnjoj press konferenciji ministar za finansije u Vladi BPK Goražde Nudžeim Džihanić je istaknuo da ni Vlada, ni Ministarstvo finansija nisu prekršili procedure donošenja budžeta koji je Skupštini predložen u formi nacrta a Poslovnik o radu Skupštine predviđa i donošenje po skraćenoj proceduri.

Ministar finansija tvrdi kako su usvajanju prethodile široke konsultacije sa budžetskim korisnicima, lokalnim zajednicama i udruženjima, čiji su zahtjevi svakako i veći no da je napravljen realan okvir, s tim da su četiri miliona u budžetu akumulirana namjenska sredstva koja će biti utrošena za razvoj privrede i infrastrukture. Primjerice, 600 000 maraka za sufinansiranje projekata lokalnih zajednica, milion maraka u okviru Ministarstva za boračka pitanja za subvencije u cilju proširenja kapaciteta i zapošljavanja.

„To su podsticaji, subvencije, pogotovo su vrlo važne subvencije javnim i privatnim preduzećima. To znači da je budžet razvojnog karaktera, da ćemo ulagati u naše privrednike kako bi omogućili proširenje proizvodnih kapaciteta i povećanje broja zaposlenih. Kroz kantonalnu Direkciju za ceste, takođe je planirano oko 1.000.000 KM i to su sredstva od GSM licence usmjerena na razvoj infrastrukture, odnosno putnih pravaca u BPK“- kazao je ministar finansija.

Dosta pitanja koja su se odnosila na Starački dom ili Kantonalnu bolnicu, rješavaće se korak po korak, uz detaljne analize kako bi se predložile mjere sanacije i ponudila kvalitetna rješenja, jer  je zatečeno stanje u pojedinim oblastima katastrofalno,  a nagomilani dugovi enormni.

„ Kada je riječ o preuzetim obavezama od prethodne Vlade vezano za Dom za stara i iznemogla lica, Kantonalnu bolnicu, mi kao nova Vlada to moramo da analiziramo kako bi smo vidjeli koje su to stvarne obaveze. To je korak po korak rješavanje problema. Mi ne možemo riješiti sve za jedan dan, ispred nas je period od četiri godine i mi ćemo postepeno rješavati probleme, ali se oni moraju prvo analizirati i sabrati tačne obaveze koje imaju te institucije.

U vezi Kantonalne bolnice obaveze po osnovu doprinosa su u iznosu od 1.100.000 KM, obaveze prema TIKA-i 900.000 KM, Domu za stara i iznemogla lica 900.000 KM, Mljekari i obaveze koje su ostale neizmirene iz 2014.godine na teret 2015. godine – 1.500.000 KM. Kad sve to sumiramo preuzeli smo oko 4.500.000 KM obaveza. To javnost mora da zna- ističe ministar Džihanić.

U Ministarstvu finansija naglašavaju kako je BPK Goražde prvi u FBiH donio budžet za tekuću godinu što će omogućiti kvalitetnije rješavanje brojnih problema i izazova koji su pred Vladom BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.