• OBJAVLJENO: 23.03.2015.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala nastavak 8.redovne sjednice
Analiza raspodjele javnih prihoda još jednom pokazala neophodnost zadržavanja postojećeg pondera

IMG_5681

Na početku sjednice, Vlada je usvojila Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima u Federaciji BiH u skladu sa postojećim kriterijima, sa i bez pondera, koja ukazuje na neophodnost zadržavanja pondera do uvođenja dodatnih kriterija za raspodjelu. Analiza koju je sačinilo kantonalno Ministarstvo za finansije biće proslijeđena Skupštini BPK na razmatranje, a nakon toga i nadležnim federalnim organima, zastupnicima u Parlamentu Federacije, Uredu visokog predstavnika, te ostalim kantonima, a posebno onim kantonima koji su inicirali izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je zadužila Ministarstvo za urbanizam, odnosno Kantonalni stambeni fond, da na osnovu Odluke o prodaji potkrovnih stanova u naselju Vitkovići borcima i članovima njihovih porodica pokrene postupak zaključivanja pojedinačnih kupoprodajnih ugovora sa kupcima ovih stanova.

Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobreno je potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

Utvrđena je takođe i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar 2015. godine.

IMG_5684

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je od Vlade saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2015.godine.

Vlada je danas primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o uspostavi Kalendara važnih kulturnih dešavanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Prema obrazloženju resornog ministra, kalendar je urađen s ciljem promocije kulture, selekcije važnosti kulturnih dešavanja, unaprjeđenja nivoa kvaliteta i organizovanja kulturnih dešavanja te povećanja broja posjetilaca na događajima iz oblasti kulture. Nakon izvršene selekcije od 39 pristiglih prijedloga,  Ministarstvo je u kalendar uvrstilo 12 kulturnih dešavanja koji će biti sufinasirani i podržani kroz budžet ovog Ministarstva.

IMG_5691

Ministarstvo za obrazovanje dobilo je od Vlade saglasnost i za sponzorisanje prikazivanja filma „Stupica nevidljivog djeteta“, reditelja Šemsudina Gegića.

Usvojena je i odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2015. godinu.

Ministarastvu za privredu Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje projekta asfaltiranja saobraćajnih površina u ulici M. Tita, ispred zgrada kantonalnih institucija.

Takođe, data je saglasnost za plaćanje računa privrednom društvu “Okac” d.o.o. Goražde u iznosu od 26.812,50 KM, koji se odnosi na zimsko održavanje regionalne ceste R448 Potkozara- Goražde-Hrenovica.

Van snage stavljena je Odluka o utvrđivanju visine koncesione naknade za ustupljeno lovište na lovnom području „Vražalice“ privrednom društvu „Bijela voda“ d.o.o. Prača-Kriva Draga.

Na kraju sjednice , Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Odluku o davanju poslovnog prostora na privremeno korišenje Gorskoj službi za spašavanje Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.