• OBJAVLJENO: 16.04.2015.
12.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojen Izvještaj u izvršenju Budžeta BPK za 2014.godinu

IMG_6320

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 12.redovnoj sjednici usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu i uputila ga Skupštini na usvajanje.

U izvještajnom periodu, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 36.887.657 KM, što je za 12 % manje od planiranog, tj. rebalansiranog Budžeta, dok su u odnosu na isti period prošle godine prihodi veći za 23 %.

U istom periodu, izdaci su iznosili 36.498.286 KM.  Najznačajniji udio u ukupno ostvarenim prihodima imali su prihodi od poreza i tekući transferi koji su za 4 %, odnosno 135 % viši u odnosu na 2013.godinu-  navodi se između ostalog u izvještaju.

Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK za mart ove godine.

IMG_6315

Nakon uvodnog obrazloženja resornog ministra, Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2015.godinu sa slijedećih ekonomskih kodova: Tekući transferi pojedincima-izdaci za raseljena lica i izbjeglice u iznosu od 200.000 KM; Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) u iznosu od 120.000 KM, Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 450.000 KM i  Tekući transferi za zdravstvo u iznosu od 120.000 KM.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za februar 2015.godine.

Prema obrazloženju resornog ministra, stanje bezbjednosti u mjesecu februaru bilo je zadovoljavajuće. Sve organizacione jedinice Uprave policije vršile su pojačane mjere iz oblasti javnog reda i mira, kriminaliteta i saobraćaja. Posebna pažnja u radu data je izvršenim krivičnim djelima od strane nepoznatih izvršilaca, gdje su objekti napada bili poslovni i stambeni objekti na području BPK-a Goražde.

U cilju poboljšanja cjelokupnog stanja bezbjednosti na području Kantona, a na osnovu statističkih podataka i uočenih problema, i u narednom periodu poduzimaće se pojačane mjere i aktivnosti i sačinjavati operativni planovi na sprječavanju izvršenja krivičnih djela i prekršaja iz ovih oblasti – stoji u zaključku.

IMG_6314

Nakon što je primila k znanju Informaciju o početku rada „Škole u prirodi“ koja će se održati u Jabuci, općina Foča u FBiH, u periodu od 25. maja do 05. juna 2015.godine, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na provođenju aktivnosti neophodnih za realizaciju ovog posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama. „Škola u prirodi“ koju ovo Ministarstvo, u saradnji sa nevladinim organizacijama i udruženjima po prvi put organizuje na području Bosansko-podrinjskog kantona i koju će ove godine pohađati 260 učenika petih razreda svih osnovnih škola, dobila je punu podršku Vlade BPK Goražde.

Vlada je odobrila plaćanje I-privremene situacije (II faze) građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu izvođaču radova GPD „Drina“, u iznosu od 209.912 KM.

Odobreno je takođe i plaćanje računa u iznosu od 5.286 KM firmi „Konstruktor“ iz Foče za provođenje stručnog nadzora nad izvođenjem ovih građevinskih radova.

Vlada je danas razmatrala takođe i odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

Nakon razrješenja privremenog, Vlada je na period od četiri godine imenovala novi saziv Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.