• OBJAVLJENO: 27.04.2015.
Stvaranje uslova za zajednički nastup prema EU fondovima
Potpisan Memorandum o saradnji na jačanju lokalnog partnerstva

IMG_6449

Nakon preliminarnih razgovora u martu ove godine, predstavnici Vlade i općina u sastavu BPK-a, Službe za zapošljavanje, ALDI-ja, Udruženja poslodavaca te Privredne i Obrtničke komore danas su potpisali Memorandum o saradnji na izgradnji i jačanju programa lokalnog partnerstva.

Ovo partnerstvo podrazumijeva trajni dijalog između Vlade BPK-a, Službe za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, općina, poslodavaca i civilnog društva, kao i njihovu sposobnost da zajednički izrađuju i provode strategije i planove prilagođene potrebama ekonomije te se na taj način djelotvornije bore protiv nezaposlenosti i potiču na aktivnije sudjelovanje u zajednici.

– Ovo je formalni način udruživanja u procesu apliciranja projekata prema Evropskoj uniji i drugim fondovima. I u zemljama u okruženju trend je da se aplikacije za projekte podnose putem lokalnih partnerstava, koja predstavljaju udruživanje vladinih i nevladinih organizacija te drugih relevantnih faktora, čime se stvara veća kompetencija u pristupu prema fondovima – kazao je premijer Emir Oković kao potpisnik memoranduma u ime Vlade BPK-a.

IMG_6454

 

Memorandumom je dogovorena zajednička saradnja u pripremi prijedloga projekata od općeg interesa koji imaju za cilj povećanje zaposlenosti, promoviranje cjeloživotnog učenja i obrazovanja usklađenog sa potrebama radnog tržišta, postizanje visokog nivoa socijalne zaštite te unaprjeđenje ukupnih životnih i radnih uslova.

Glavni nosioci aktivnosti na pripremi prijedloga projekata i njihovoj implementaciji bit će Vlada, Služba za zapošljavanje i Agencija za lokalne razvojne inicijative (ALDI), a Memorandum podrazumijeva i formiranje posebne radne grupe koja će raditi na njegovoj implementaciji.

– Svi članovi radne grupe morat će dati svoj doprinos  radi izrade što kvalitetnijih projekata odnosno grupe projekata za svaku lokalnu zajednicu kako bismo nastupili prema Evropskoj uniji. Mi smo ostvarili kontakte sa njihovim predstavnicima i već naredne sedmice imamo zakazan sastanak kako bismo definisali specifične ciljeve ove saradnje – istakla je direktorica ALDI-ja Vildana Drljević.

IMG_6451

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.