• OBJAVLJENO: 01.06.2015.
Goražde
Održane javne rasprave o nacrtima zakona o Vladi i javnim priznanjima BPK Goražde

IMG_7178

Nakon općina Pale i Foča u FBiH, danas je u Goraždu u organizaciji Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde održana javna rasprava o nacrtima  Zakona o Vladi i Zakona o javnim priznanjima BPK Goražde.

Kako je istaknuto na današnjoj javnoj raspravi, razlog za donošenje Zakona o Vladi BPK Goražde  je što je trenutno važeći zakon donesen 2003.godine, a na nivou FBiH i BPK Goražde došlo je do donošenja nekoliko propisa koji na direktan ili indirektan način utiču na normativno regulisanje pitanja rada Vlade BPK Goražde.

Prije svega, u toku 2005.godine na snagu je stupio Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH koji uspostavlja nova osnovna načela i kriterije za osnivanje i organizovanje organa uprave, koji takođe reguliše pojedina pitanja rada kantonalnih vlada. Takođe, Zakonom o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave BPK Goražde uređeno je pitanje rada organa uprave BPK Goražde i tim propisom utvrđena je obaveza usklađivanja Zakona o Vladi BPK sa odredbama ovog propisa.

Najviše primjedbi na javnoj raspravi bilo je na odredbe nacrta zakona koje se tiču dužine radnog staža u struci novoimenovanih članova Vlade. Važeći uslovi imenovanja ministara podrazumijevali su posjedovanje određenog stručnog zvanja koji odgovara prirodi poslova organa, pri čemu nije bilo normirano pitanje radnog iskustva.

Odredbe novog zakona neće se odnositi na sadašnji saziv Vlade BPK Goražde.

Kada je riječ o nacrtu Zakona o javnim priznanjima BPK Goražde razlozi za donošenje ovog propisa proizilaze iz činjenice da ova oblast do sada nije bila regulisana na nivou kantona.

Sve primjedbe s javnih rasprava biće razmatrane, a nakon toga ovi zakoni će biti upućeni u skupštinsku proceduru.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.