• OBJAVLJENO: 26.06.2015.
22. sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Usvojena Analiza za izradu Strategije razvoja BPK-a Goražde i Nacrt Strateške platforme

IMG_7726

S ciljem racionalizacije troškova, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 22.redovnoj sjednici razmatrala je Izvještaj posebne revizije naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće, naknada za rad u komisijama i drugih naknada i izdataka koje se isplaćuju u mjesečnom iznosu.

Razmatran je i Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.2014-31.12.2014.godine kao i Plan aktivnosti internog revizora vezano za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizijom. Tim povodom, zaduženi su budžetski korisnici da provedu mjere i preporuke iz ovog plana te da o tome izvijeste Vladu.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Analizu stanja arhivske građe u BPK Goražde sa mjerama poboljšanja arhiviranja dokumenata od važnosti za ovaj Kanton.

Usvojena je i informacija Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, primjena je k znanju informacija ovog ministarstva o stanju RTV-predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme koja je sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upućena u skupštinsku proceduru.

Vlada nije usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“ i Radio- televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu, koji su takođe upućeni u skupštinsku proceduru, s obrazloženjem da skupštine ovih preduzeća nisu odobrile pomenute izvještaje.

IMG_7734

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je van snage stavila odluku iz 2014.godine, Vlada je usvojila novu Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje oglasa za prijem u radni odnos kadeta, 10 u činu policajac i 3 u činu mlađi inspektor.

Vlada je zaključkom obavezala MUP i Ministarstvo finansija da u skladu sa ovom odlukom u budžetu Uprave policije za 2016.godinu obezbijede nedostajuća sredstva za školovanje i prijem kadeta.

Na ovoj sjednici Vlada je usvojila Analizu za izradu Strategije razvoja BPK-a Goražde i Nacrt Strateške platforme što je još jedan korak bliže ka usvajanju završnog dokumenta Strategije razvoja ovog kantona za period 2016-2020. godina.

Za realizaciju planiranih aktivnosti Vlada je odobrila drugu tranšu novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i sredstva Savezu izviđača BPK Goražde za učešće na tradicionalnom takmičenju izviđača u Mostaru.

Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ dobila je saglasnost Vlade za nabavku opreme.

Dio i ove sjednice bio je posvećen razmatranju realizacije zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama Vlade.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.