• OBJAVLJENO: 20.10.2015.
Sastanak kantonalnih zvaničnika sa delegacijom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Borba protiv korupcije nema alternativu

IMG_9562

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković sastao se danas sa direktorom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Seadom Lisakom i njegovim saradnicima- Sretom Pekićem, zamjenikom i Mevludinom Džindom, pomoćnikom direktora Agencije.

Radno –konsultativnom sastanku sa predstavnicima ove Agencije, pored premijera, prisustvovala je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković i stručni savjetnik Asim Plakalo.

U uvodnom dijelu sastanka, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Sead Lisak prezentirao je nadležnosti Agencije te koncept Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. godina i Akcioni plan za njenu provedbu, sa fokusom na obaveze svih nivoa vlasti u BiH koje proizilaze iz pomenutih strateških dokumenata.

„Bosna i Hercegovina je usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2015-2019.godina. U okviru određenih aktivnosti i obaveza postavljeno je i formiranje tijela za borbu protiv korupcije, a mi smo danas razmijenili mišljenja na koji način ta tijela da formiramo i sa kojim nadležnostima. Mislim da smo u najvećem dijelu usaglasili sve ono što predstoji da se uradi. Ja moram, prije svega, da pohvalim zaista jedan domaćinski i partnerski  odnos na koji smo ovdje naišli, pun poštovanja i mislim da sa ovim kantonom neće biti nikakvih problema, a to je da realiziramo zajedničke aktivnosti“- kazao je direktor APIK-a nakon današnjeg sastanka.

IMG_9560

Borba protiv korupcije nema alternativu i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde daće svoj puni doprinos prilikom izrade kantonalne strategije, istaknuo je premijer Emir Oković.

„Definitivno znamo da je u sklopu aktivosti koje vodi država BiH i kroz samu reformsku agendu predviđeno poduzimanje određenih aktivnosti koje su usmjerene na borbu protiv korupcije. Država ima određeno formirano tijelo koje je otprilike koordinator ukupnih aktivnosti. Kada govorimo o kantonima oni u sklopu tih aktivnosti imaju svoje obaveze i oni će se morati suočiti sa tijelima sa viših nivoa vlasti. U tom pravcu, mi smo danas donijeli određene zaključke i kažem da smo već krenuli u realizaciju onog zakonskog, formalnog okvira, kao početka pokretanja ovih procesa, odnosno realizacije zacrtanih mjera“- riječi su premijera Okovića.

IMG_9569

U prilog ovome ide podatak da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona formirala tijelo koje će raditi na pripremi Akcionog plana za borbu protiv korupcije te odredila sekretara Vlade koji će biti kontakt tačka sa saradnju sa Agencijom.

Zvaničnici Bosansko-podrinjskog kantona na današnjem sastanku inicirali su zajednički rad i razmjenu iskustava među kantonima na izradi kantonalnih strategija, kao prihvatljivijeg i bržeg modela ka postizanju zajedničkog cilja, te kvalitetnijeg izvještavanja prema Agenciji.

O ovoj temi uskoro bi se moglo razgovarati i na sastanku svih kantonalnih premijera i premijera Federacije BiH koji je danas najavljen.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.