• OBJAVLJENO: 22.10.2015.
Posjeta predstavnika Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Razgovarano o problematici zapošljavanja osoba sa invaliditetom

IMG_9666

U posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde danas je boravio direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH Ahmet Baljić.

Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine BPK-a Goražde Aidom Obućuom i premijerom BPK-a Goražde Emirom Okovićem, a kojem su prisustvovali i ministar za socijalnu politiku Alen Pašović, ministrica za pravosuđe Radmila Janković, ministar za boračka pitanja Zijad Briga, direktorica Službe za zapošljavanje BPK-a Nafija Hodo, predsjednik Saveza RVI BPK-a Safet Sijerčić i predsjednica Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a Mirsada Ćulov, razgovarano je o problematici zapošljavanja osoba sa invaliditetom na području Bosansko-podrinjskog kantona.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovan je u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH i predstavlja ključnu instituciju u provođenju politike razvoja i unaprjeđenja profesionalne rehabilitacije i poboljšanja pristupa zapošljavanju osoba s invaliditetom na području FBiH.

Direktor Baljić informisao je učesnike sastanka o aktivnostima Fonda i predstavio  pogodnosti koje poslodavci mogu ostvariti u skladu s pomenutim zakonom, a koje se, među ostalim, ogledaju u novčanom stimulansu koji Fond dodjeljuje za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta iznosi 60% i više.

Poseban akcenat stavljen je na obavezu plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kojeg su dužni platiti svi poslodavci koji na svakog šesnaestog uposlenog radnika ne zapošljavaju jednu osobu sa invaliditetom, a koji iznosi 25% od prosječne plate u FBiH.

IMG_9681

Takođe, razgovarano je i o načinima međusobne saradnje koji mogu doprinjeti poboljšanju stanja u ovoj oblasti, kao i boljoj implementaciji pomenutog zakona na području Bosansko-podirnjskog kantona.

S tim u vezi, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti BPK-a Goražde i nadležnih institucija izrazili su spremnost da pruže punu podršku u iznalaženju sistemskih rješenja koja će omogućiti efikasniju primjenu ovog zakona.

IMG_9687

U Maloj sali Centra za kulturu održana je i prezentacija na kojoj je predstavljen Fond, mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom te načini povlačenja sredstava iz ovog Fonda. S tim u vezi istaknuto je i da su danas objavljena dva nova javna poziva za korištenje sredstava iz ovog Fonda, a više informacija o ovim javnim pozivima dostupno je na službenoj web stranici Fonda www.fprzoi.ba

Ovom prilikom predstavljen je podatak da je posredstvom Fonda na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu 2011-2015. godina zaposleno 18 osoba sa invaliditetom, od čega je 13 osoba zaposleno na određeno, a 5 na neodređeno vrijeme.

Naglašena je i veoma dobra saradnja sa Službom za zapošljavanje BPK-a Goražde koja, kako je istaknuto, čini napore da putem ovog Fonda bude podržan što veći broj aplikacija za zapošljavanje  osoba sa invaliditetom.

IMG_9689

U sklopu današnjih aktivnosti organizovane su i posjete kompaniji „Prevent“ u Vitkovićima koja je jedna od lokalnih kompanija koja je omogućila zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a i Turističko-rekreacionom centru Saveza RVI BPK-a u Osanici.

IMG_9705

U posjeti Udruženju oboljelih od cerebralne paralize i distrofije danas su boravili i prijatelji iz njemačkog grada Gera koji veću duži niz godina pomažu rad ovog Udruženja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.