• OBJAVLJENO: 15.12.2015.
U radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde boravio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Opredjeljenje Vlade FBiH je da se dostignuti obim invalidnina i prava boračkih kategorija u narednom periodu više ne može umanjivati

IMG_1005

U prvoj radnoj posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde danas je boravio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević sa saradnicima.

Na sastanku sa predsjedavajućom Skupštine i premijerom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Aidom Obućom i Emirom Okovićem, kojem je su prisustvovali i ministar finansija Nudžeim Džihanić te stručni savjetnik u kantonalnom Ministarstvu za boračka pitanja Nedžad Topalović, razgovarano je o poboljšanju položaja boračke populacije na području Kantona i općine, te projekcijama i planovima federalne Vlade i resornog ministarstva u narednoj godini kad je u pitanju boračka populacija.

Ministar Bukvarević posebno je naglasio da je opredijeljenje Vlade FBiH da se dostignuti obim invalidnina i prava boračkih kategorija u narednom periodu više ne može umanjivati.

IMG_1002

„ Mi imamo stalnu koordinaciju sa boračkim organizacijama i razgovore sa kantonalnim ministrima za boračka pitanja, gdje zaista otvaramo ta pitanja iz prostog razloga što znamo šta su to zakoni sad definisali i trenutno Vlada FBiH kroz Ministarstvo za boračka pitanja za realizaciju ovih zakona, prije svega za 92.000 porodica (52.000 ratnih vojnih invalida, 42.000 porodica šehida i 5.000 dobitnika najvećih ratnih priznanja) izdvaja mjesečno oko 26 miliona KM, a na godišnjem nivou oko 320 miliona KM. Po Zakonu o izvršenju budžeta tu je stavljen prioritet, isplate idu redovno, mjesečno i nadam se da će to biti i ubuduće“- kazao je ministar Bukvarević.

Fokus pomoći boračkim kategorijama, prije svega, biće na projektima zapošljavanja i samozapošljavanja, kako kroz projekte Vlade, tako i kroz projekte drugih ministarstava: poljoprivrede, povratka, razvoja, privrede te kroz Ministarstvo za boračka pitanja, na poziciji- Pomoć radu boračkih zadruga za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca.

„Razgovarali smo o zajedničkim projektima pomoći zapošljavanja i samozapošljavanja demobilisanih boraca, a posebno zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca i naravno, prenijeli smo sve ono što je Vlada FBiH planirala kada je u pitanju realizacija tih projekata. Želim da istaknem projekat zapošljavanja mladih ljudi do 30 godina starosti, jer tu vidimo priliku da zaista pomognemo da se što veći broj šehidske djece zaposli. Koristim priliku da pozovem sve privrednike i sve one koji će aplicirati na poziv Vlade FBiH da povedu računa o tome da su prioritet zapošljavanja djeca šehida i poginulih boraca“- istakao je ministar Bukvarević.

Federalno ministarstvo je takođe podržalo inicijativu o formiranju Fondacije za pružanje pravne pomoći borcima, za koju je Vlada FBiH dala inicijalna sredstva. Razgovarano je i o mogućnostima za donošenje zakona o formiranju boračkih organizacija.

IMG_1007

„Očigledno je da ćemo s naše strane i strane resornog ministarstva biti dovoljno ažurni da iskoristimo sve one mogućnosti i prilike koje se mogu ostvariti u zajedničkom nastupu sa Federalnim ministarstvom. Upoznali smo resornog ministra da smo u ovoj godini realizovali jedan projekat zapošljavanja i samozapošljavanja boraca kroz koji je zaposleno 38 lica. U tom dijelu trebamo biti zadovoljni i na kraju iskoristiti iskustvo koje smo imali ove godine da bismo prema sredstvima  Federalnog ministarstva uspjeli nastaviti ovu priču, koju smo prilično uspješno započeli. Na kraju ćemo ići prema onom cilju da bježimo od jednokratnih pomoći te da na određen način trajno rješavamo pitanja boračkih populacija. Naravno, mi smo imali potrebu da se referišemo na postupak ocjene invalidnosti, znamo da su udruženja iz našeg kantona imala značajne primjedbe u tom segmentu i to je bila naša obaveza da se još jednom podsjetimo na tu situaciju. Informisani smo u smislu zakonodavnih aktivnosti koje vodi Federalno ministarstvo i u kom pravcu bismo mi trebali usaglašavati normativne okvire, obzirom da znamo da smo na zadnjoj sjednici Skupštine iz procedure povukli Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima boraca, upravo zbog aktivnosti koje vodi Federalno ministarstvo za pitanje boraca“-  kazao je premijer Emir Oković.

IMG_1017

Na današnjem sastanku razgovarano je takođe i o realizaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite. Kako je istaknuto, Ministarstvo je imenovalo nove timove za kontrolu u skladu sa zakonom koji je predvidio da ih predlažu kantonalni ministri i boračke organizacije. Takođe, izmijenjeni su i pravilnici o medicinskom vještačenju.

„Ministarstvo ima zakonsku obavezu da reviziju provede do kraja, ali ona mora da bude poštena i da na pošten način odvoji prave od lažnih boraca i isto tako da na jedan pošten način prizna ratnom vojnom invalidu njegov invaliditet i njegov procenat“- riječi su ministra Bukvarevića.

U sklopu posjete Bosansko-podrinjskom kantonu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata doc.dr. Salko Bukvarević položio je cvijeće na spomen obilježje braniocima Bosansko-podrinjskog kantona te se sastao sa načelnikom općine Goražde i predsjednicima kantonalnih boračkih udruženja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.