• OBJAVLJENO: 22.12.2015.
Sastanak članova Vlade BPK-a sa predstavnicima Koordinacije sindikata
Razgovarano o Zakonu o radu i donošenju granskih kolektivnih ugovora

IMG_1154

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković, ministar unutrašnjih poslova Nijaz Musić i ministar finansija Nudžeim Džihanić, danas su održali sastanak sa predstavnicima Koordinacije sindikata budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tema sastanka bili su razgovori o Zakonu o radu i zaključivanju granskih kolektivnih ugovora, te razgovori o Nacrtu budžeta BPK-a Goražde za narednu godinu.

Premijer Emir Oković pozdravio je održavanje ovog sastanka, kao i spremnost predstavnika Vlade i sindikata da zajedničkim dogovorima postignu odgovarajuća rješenja čije je donošenje nametnuto novim Zakonom o radu. Premijer je takođe iskazao zadovoljstvo zbog toga što je BPK Goražde, i pored veoma teške finansijske situacije, uspio ispoštovati zakonski obim prava iz radno-pravnog statusa uposlenika.

IMG_1151

On je istovremeno podsjetio da na nivou Federacije BiH još nije postignut Opći kolektivni ugovor koji će biti osnova za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora na nižim nivoima vlasti.

– Po donošenju Općeg kolektivnog sporazuma Vlada  kantona i svi poslodavci u ovoj državi će morati obezbijediti taj obim prava, a koliko će biti prostora da se taj obim prava poveća za sve usposlenike ostaje da vidimo. Znamo da je donošenje Općeg kolektivnog sporazuma prolongirano i da je trenutno na snazi postojeći sporazum. Znamo da obim prava i njihovo ostvarivanje na svim nivoima vlasti nije ili je u određenom smislu približeno, ali definitivno mislim da će socijalni partneri u ovom kantonu, kao što je do sada bilo, prije svega voditi računa  o pravu svih građana, o statusu svih uposlenika, na kraju krajeva i poslodavaca, da bismo svi zajedno poboljšali kvalitet života u ovom kantonu. Isto tako moramo biti svjesni da ima građana koji su ispod ovih nivoa i standarda i naš zahtjev je da uzmemo u obzir i to da obezbijedimo i osiguramo  dostignuti nivo socijalne i boračko-invalidske zaštite i drugih prava koja proizilaze iz ustavne nadležnosti ovog kantona – kazao je premijer.

Istaknuto je da će Vlada BPK-a, donošenjem određenih zaključaka, pristupiti stvaranju formalnih pretpostavki za daljnje razgovore sa predstavnicima sindikata, te da će, do donošenja Općeg kolektivnog ugovora koji će biti osnova za potpisivanje granskih kolektivnih ugovora, dogovori o ovim pitanjima biti nastavljeni u okviru resornih ministarstava.

Ovom prilikom istaknuta je i dosadašnja dobra saradnja Vlade BPK-a i Koordinacije sindikata u ovom kantonu, kao i nada da će praksa međusobnog dogovaranja i saradnje biti nastavljena i ubuduće.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.