• OBJAVLJENO: 28.12.2015.
Vlada BPK Goražde potpisinica veoma značajnog sporazuma sa nevladinim sektorom
Vladin sektor želi kvalitetno učešće civilnog društva u kreiranju javnih politika

IMG_1294

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predstavnici nevladinog sektora potpisali su danas Sporazum o saradnji koji pored definisanja njihovih budućih odnosa ima za cilj promociju javnog općeg interesa, odnosno snažniji  razvoj lokalnih resursa kroz dijalog i zajednički rad, a sve s ciljem poboljšanja ukupnog kvaliteta življenja stanovnika na području našeg kantona.

Cilj ovog sporazuma  istovremeno je i stvaranje pretpostavki za razvoj zakonodavnog okvira i podzakonskih akata koji regulišu i sam način finansiranja. Prema riječima premijera BPK Goražde Emira Okovića, potreba za potpisivanjem ovog sporazuma postojala je iz razloga što je analiza pokazala da postoji značajan broj osnovanih udruženja u odnosu na broj koja aktivno djeluju.

IMG_1297

„Potrebno je odrediti koja su to udruženja od interesa za Kanton da bismo što više razvijali aktivizam civilnog društva, jer znamo da je u nekim savremenim političkim sistemima ta uloga ogromna. Moramo težiti da taj dio, što je moguće više, u ovom Kantonu i državi razvijemo. S druge strane, imamo različite pristupe pojedinih udruženja. Neki smatraju da su nedovoljno propraćeni u materijalnom smislu i svakom drugom obliku, možda nekad zamjeraju nekim drugim udruženjima da su bolje pozicionirani. U svakom slučaju, želimo to sagledati na što opširniji i  kvalitetniji način.

Vladin sektor želi kvalitetno učešće civilnog društva ne u smislu samog finansiranja, već i kompletnog doprinosa u kreiranju javnih politika. Želimo da to ne bude samo u okviru politike i političara, nevladin sektor je dio građana i mislim da mogu dati kvalitetan doprinos. To će biti aktivnost kojom ćemo se najvjerovatnije intezivnije baviti u toku 2016.godine“-kazao je premijer BPK Goražde Emir Oković.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.