• OBJAVLJENO: 18.02.2016.
U Ministarstvu za privredu BPK Goražde
Predstavljena analiza potrebe donošenja Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja

IMG_2189

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Esed Radeljaš upriličio je juče sastanak na kojem je predstavljena analiza potrebe donošenja Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore, Ekonomsko-socijalnog vijeća i Udruženja poslodavaca.

Pored zakonskih rješenja koja već postoje, donošenje ovog zakonskog propisa koji bi bio usklađen sa Zakonom o sistemu državne pomoći BiH, propisivao bi modele podrške privrednim subjektima. Dakle, jasno bi se naznačile grane privrede koje bi se podsticale, što bi uz utvrđivanje određenih kriterija bilo od značaja s aspekta stvaranja balansa između razvijenih i nerazvijenih grana privrede, ali bi težište bilo i na određenim granama privrede gdje su izgledi za rast i razvoj najviše prisutni. Bilo bi moguće predvidjeti stvaranje liste preduzeća od strateškog značaja za razvoj našeg kantona. Privrednim društvima bila  bi omogućena podrška u skladu sa njihovim poslovnim rezultatima i zapošljavanjem, a sve to bi djelovalo motivirajuće i na druge  privredne subjekte kako bi dospjeli na tu listu, istaknuto je na sastanku.

„Ministarstvo za privredu u svom programu rada za 2016.godinu predvidjelo je donošenje Zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja koji bi pored Zakona o imovini, Zakona o industrijskim zonama, Zakona o javno-privatnom partnerstvu unaprijedilo rad Minstarstva za privredu. Evidentno je da je naš kanton u privrednom usponu, ali je to daleko od poželjnog stanja te je u tom pravcu neophodno poduzeti sve mjere i aktivnosti, što uključuje i potencijalno donošenje zakonskih propisa i provođenje raznovrsnih aktivnosti koje će omogućiti stvaranje društvenog ambijenta za optimalan privredni i ekonomski razvoj“- kazao je ministar za privredu BPK Goražde Esed Radeljaš.

IMG_2185

Kako je istaknuto na sastanku, dosadašnja dodjela sredstava iz budžeta za privredne subjekte kroz programe podsticaja nisu imala zakonskog uporišta te je konstatovano da je kroz donošenje ovog zakona potrebno urediti i tu oblast te dalji  način raspolaganja sredstvima iz kantonalnog budžeta.

„Mislim da bi ovaj zakon uz ranije donešene zakone o industrijskim zonama gdje smo imali određena investiciona ulaganja dao dovoljno argumenata da predstavnici vlasti, privrednih društava, domaćih i inostranih investitora mogu pokazati koje su to prednosti da investitori mogu donijeti svoj kapital i uložiti u BPK Goražde. Razvojem i novim investicijama svakako bi se nastavio trend pozitivnih kretanja koji bi rezultirali povećanjem sredstava u fondovima, novo zapošljavanje , rastao bi standard, a ujedno razvijali se sport, kultura i obrazovanje. Smatramo da je ovo dosta dobar prijedlog i mi ćemo aktivno sa predstavnicima privrednih društava i Ministarstvom sarađivati u izradi njegovog nacrta i prijedloga te učestvovati u radu Skupštine kako bi ga ona u što kraćem vremenskom periodu usvojila“- riječi su predsjednika Privredne komore BPK Goražde Dževada Terovića.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona kao i Skupština trebaju da razmotre opravdanost donošenja ovog zakonskog rješenja i u tom pravcu bi trebali biti generatori razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IMG_2187

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.