• OBJAVLJENO: 24.03.2016.
54.sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Razmatrani izvještaji o radu i finansijski planovi zavoda za javno zdravstvo i zdravstvenog osiguranja BPK Goražde

24.03.2016.Vlada 54.sjednca 015

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 54. redovnoj sjednici razmatrala je Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde za 2015.godinu.

Vlada nije imala primjedbi na predmetni izvještaj te ga je uputila Skupštini na razmatranje. Resorni ministar Nurija Vesnić izdvojio je u izvještaju izražen problem nedovoljnog finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja u dijelu sekundarnog nivoa javnozdravstvene zaštite, kao i nedostatak visokostručnog medicinskog kadra. Ukazano je takođe na neophodnost ubrzanja dobivanja potrebnih certifikata za puštanje u rad labaratorije za kontrolu ispravnosti hrane, koja će po svojim karakteristikama biti jedina na području Jugoistočne Bosne.

Vlada nije imala primjedbi ni na prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu. On je u iznosu od 15.421.389 KM upućen Skupštini BPK-a na usvajanje. Uz Finansijski plan dostavljena je i Odluka Upravnog odbora Zavoda o pokriću deficita iskazanog u Izvještaju o izvršenju za 2015.godinu u iznosu od 1.063.612 KM.  Pokriće gubitka koji je, kako je navedeno, najvećim dijelom, rezultat neostvarenja prihoda po osnovu doprinosa izvršiće se u periodu od tri godine.

Na današnjoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Vlada je odobrila 11 od 14 provedenih lotova. Tri javne nabavke koje se odnose na ponudu materijala i usluga za redovno održavanje zgrada, kao i za servisiranje i isporuku kompjuterske opreme su poništene, te će se za njih provesti ponovni postupak.

Danas je Vlada takođe usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju BPK-a Goražde, te dala saglasnost Direkciji za robne rezerve za nabavku 12.000 litara lož ulja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.