• OBJAVLJENO: 29.03.2016.
Održana 7. vanredna sjednica Skupštine BPK-a Goražde
Usvojen Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a za 2016. godinu

29.03.2016. Skupstina 023

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 7. vanrednu sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi Finansijskog plana i izvršenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu, kao i Prijedlog odluke o pokriću deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Sa prijedlozima ovih materijala Skupštinu je upoznala predsjednica Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Elma Delić.

Ona je obrazložila da je deficit u izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 1.063.612 KM nastao zbog neuplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, zbog čega je predloženo da se ovaj deficit pokrije u periodu od tri godine, na način da se jedna trećina potrebnih sredstava osigura Finansijskim planom Zavoda za 2016. godina, a da se preostale dvije trećine planiraju kroz finansijske planove za 2017. odnosno 2018. godinu.

Skupština je većinom glasova usvojila odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu, kao i Odluku o pokriću deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde.

S obzirom da je u toku rasprave o pomenutim materijalima izneseno nekoliko prijedloga koji imaju za cilj poboljšanje stanja u oblasti zdravstvene zaštite građana koji žive na području BPK-a Goražde, Skupština je usvojila i tri zaključka.

Na prijedlog poslanika Adisa Agovića (SDA) usvojen je zaključak o tome da Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja dostave Skupštini prijedlog mjera za poboljšanje finansijskog stanja u Zavodu i zdravstvu uopće, te pripreme materijal za održavanje tematske sjednice Skupštine. Drugim zaključkom dato je zaduženje  resornom ministarstvu i menadžmentu Zavoda da u saradnji sa predsjednikom Udruženja dijabetičara BPK-a Goražde sačine kriterije za dodjelu trakica za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s područja BPK-a.

Usvojen je i zaključak poslanika Mustafe Kurtovića (SDA) o tome da se predstavnici resornih ministarstava u Vladi BPK-a Goražde i predstavnici menadžmenta i Uprave Zavoda zaduže da organizuju sastanke s predstavnicima Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i predstavnicima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i Fonda solidarnosti, s ciljem smanjenja troškova liječenja pacijenata iz BPK-a koji se liječe van kantona. Takođe, dato je zaduženje da se izvrši detaljna analiza troškova za ortopedske sprave i pomagala.

Odluka o održavanju 7. vanredne sjednice Skupštine donesena je na zahtjev Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde s obzirom da je na snazi bila Odluka o privremenom finansiranju Zavoda za period 01.01-31.03.2016. godine.

29.03.2016. Skupstina 014

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.