• OBJAVLJENO: 22.04.2016.
Sastanak direktora Kantonalnog stambenog fonda sa predsjednicima kućnih savjeta
Razgovarano o planu izvođenja sanacionih radova na zgradama u ul. M. Tita, M. Drljevića i J. Duhovića u Goraždu

IMG_3721

Potpisivanjem Sporazuma između Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Goražde o statusu potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu stvorena je obaveza prema etažnim vlasnicima da se izvrši sanacija krovova i fasada na ovim zgradama.

Nakon dobivanja građevinskih dozvola za 11 objekata koji su pripali Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline – Kantonalni stambeni fond organizovalo je početkom sedmice sastanak sa predsjednicima kućnih savjeta ovih zgrada, s ciljem njihovog upoznavanja s radovima koji će se realizovati na ovim objektima.

Direktor Kantonalnog stambenog fonda Ahmed Šunja upozano je predstavnike kućnih savjeta sa mogućnošću da prilikom izvođenja radova na sanaciji fasada mogu sa izvođačem radova koji će biti izabran u postupku javne nabavke za ove radove, mogu dogovoriti da se uradi toplifikacija zgrada uz vlastito učešće u finansiranju tog dijela radova.

Nakon diskusije, predstavnici kućnih savjeta su odbili ovu mogućnost uz obrazloženje da se radi o zgradama starije gradnje čiji zidovi su debljine oko 40 cm.

Direktor Kantonalnog stambenog fonda ovom prilikom je informisao predsjednike kućnih savjeta da bi planirani sanacioni radovi trebali započeti u drugoj polovini 2016. godine.

IMG_3727

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.