• OBJAVLJENO: 26.04.2016.
U zgradi Biznis centra u Goraždu
Održan jednodnevni seminar o novom Zakonu o javnim nabavkama i pravilima nabavki Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj

5

U zgradi Biznis centra u Goraždu Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH – Institut za edukaciju, Agencijom za javne nabavke BiH, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD u BiH), a pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, upriličila je danas seminar o temi „Novi zakon o javnim nabavkama i pravila javnih nabavki Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.“

Seminaru su prisustvovali predstavnci izvršne i zakonodavne vlasti Bosansko-podrinjskog kantona i općina u njegovom sastavu, predstavnici privrednih društava, javnih ustanova i lokalnih preduzeća, te grupa studenata sa Internacionalnog univerziteta iz Goražda.

Učesnicima seminara obratio se premijer BPK-a Goražde Emir Oković koji je kazao da je ova edukacija od velikog značaja s obzirom da se radi o jednom novom propisu, te izrazio uvjerenje da će učesnici imati priliku da steknu nova znanja iz oblasti javnih nabavki.

„Procedure javnih nabavki su prije svega vezane za javni sektor, ali su one svakako značajne i za  privredne subjekte, prvenstveno za njihovo nastupanje na međunarodnim tržištima. Značaj ovog seminara jeste što mi, u određenom smislu, uhodavamo rad ovog objekta koji smo otvorili prije nekih petanaest dana i mislim da je ovo prava poruka i pravi način promocije ovakvih aktivnosti“- kazao je ovom prilikom premijer Oković.

Prema riječima potpredsjednika Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmeta Egrlića, cilj seminara je  upoznavanje šire društvene  i poslovne zajednice sa Zakonom o javnim nabavkama, njegovim prednostima i nedostacima i onome šta javne nabavke treba da znače, a to je povećanje transparentnosti i smanjenje korupcije, kao jednog značajnog pozitivnog procesa.

Kako je istaknuo, javne nabavke su žila kucavica svih pozitivnih ili negativnih procesa koji se mogu dešavati u jednoj zemlji .

„Svakako da ima i onih koji smatraju da ovaj zakon nije dovoljno dobar, da ima manjkavosti, a ima i jako puno onih koji misle da je on ono najbolje što se moglo desiti BiH. Mislim da je on kroz vrijeme modificiran, popravljan i doveden na jedan nivo da može garantirati jednu transparentnost, dostupnost javnim nabavkama i, svakako, smanjenju korupcije. Dakle, korupciju možemo umanjiti samo dosljednom primjenom i praćenjem Zakona o javnim nabavkama. Radi se o novom zakonu koji je donesen 2014. godine, ali se privreda još uhodava i navikava na njega mada se on u punom kapacitetu poštuje“- istaknuo je potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

Seminar je organizovan u skladu sa Programom rada Privredne komore BPK-a Goražde za 2016. godinu.

„Cijenimo da je ovo vrlo koristan seminar, da je održan u pravom trenutku i da su uposelnici koji se bave ovim poslovima dobili  priliku da se upoznju sa novim odredbama ovog zakona, te da bi ubuduće mogli ostvariti lakšu saradnju sa državnom Agencijom  za javne nabavke,  u smislu zakonitosti, pravednosti i većeg stepena iskorištenosti sredstava za koja apliciraju zaintersovana lica“- riječi su predsjednika Privredne komore BPK Goražde Dževada Terovića.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.