• OBJAVLJENO: 29.04.2016.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 60. redovnu sjednicu
Usvojen Akcioni plan za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde za period 2016-2018. godina

IMG_3994

Nakon započete 60. redovne sjednice održane dana 25.04.2016. godine, na kojoj su obavljene pripreme za 13. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak ove sjednice.

U oblasti Ministarstva za finansije, Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Budžeta BPK-a Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2015. godinu koji su upućeni u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  Vlada je donijela Zaključak o davanju saglasnosti za privremeno imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde. Uzimajući u obzir da je period imenovanja direktora istekao, do okončanja postupka za izbor i imenovanje direktora Zavoda u skladu sa zakonom, Vlada je donijela rješenja o razrješenju sadašnjeg direktora Zavoda Emira Pršeša, te privremenom imenovanju Nedima Čola za direktora ove javne ustanove.

Vlada je razmatrala Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde za 2015. godinu na koje nije imala primjedbi, te ih je uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela odluke o davanju saglasnosti na pravilnike u oblasti finansijskog poslovanja i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde i JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica Goražde)“ za 2016. godinu, čija je svrha ispunjavanje obaveza Vlade po potpisanom Sporazumu sa JU Dom za stara i iznemogla lica.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila sredstva za učešće i predstavljanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Međunarodnoj investicijskoj konferenciji Sarajevo Biznis Forum 2016.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o podnesenom zahtjevu privrednog društva „EKO-REM“- d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za izgradnju MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini u općini Foča (FBiH) sa mišljenjem o postojanju javnog interesa za navedenu koncesiju.

IMG_4007

Vlada je dala saglasnost na Plan i program Direkcije za ceste BPK-a Goražde za 2016. godinu, te je donijela odluke o davanju saglasnosti za plaćanje računa firmi „Okac“ d.o.o. po Ugovoru o zimskom održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za zaštitu okoline za 2016. godinu.

Vlada je dala saglasnost za pokretanje aktivnosti na rekonstrukciji grijne mreže u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i saglasnost na Program utroška sredstava ovog ministarstva sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ za 2016. godinu iz kojeg će se finansirati aktivnosti obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike policije.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime projekta „Tradicionalno druženje dobitnika najviših ratnih priznanja za 2016. godinu,“ kao i Odluku o odobravanju sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstva u šahu za invalidna lica – Breza 2016.

Vlada je donijela odluke o odobravanju interventnih i akontativnih sredstava sportskim klubovima na području BPK-a Goražde, te je dala saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda „Tekući transferi za kulturu“ za 2016. godinu.

Osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ na današnjoj sjednici data je saglasnsot za pokretanje postupka nabavke i ugradnje video-nadzora na školskom objektu.

Vlada je razmatrala i podržala Pismo namjere Udruženja „Progres“ iz Sarajeva u vezi nastavka projekta „Pomoć za samopomoć“ čija realizacija za ovu godinu je planirana u periodu od 01.05-31.10.2016. godine, a koji se zahvaljujući saradnji sa  njemačkom Fondacijom „Wings of Hope“ već nekoliko godina uspješno provodi na području BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Akcioni plan za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde za period 2016-2018. godina, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade sa ekonomskog koda „Tekući transferi pojedincima.“

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila Program obilježavanja manifestacije „Dani otpora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2016. godinu, te je dala saglasnost Upravnom odboru JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za imenovanje Nafije Hodo za direktora ove javne ustanove.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.