• OBJAVLJENO: 13.05.2016.
Premijer sa predstavnicima Vlade BPK-a u posjeti Općini Pale u FBiH
Razgovarano o aktivnostima koje su započete kao i o onim koji će tek krenuti u implementaciju u ovoj općini

IMG_4409Nakon posjete Općini Goražde, premijer Emir Oković i članovi Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde danas su posjetili i općinu Pale u FBiH, te se sastali sa načelnikom ove općine Asimom Zecom i njegovim pomoćnicima.

Cilj ove posjete bio je sagledavanje trenutne situacije, kao i prioritetnih projekata koji bi se trebali finansirati iz Budžeta Bosansko- podrinjskog kanotna Goražde u 2016. godini.

Prema riječima premijera Bosansko- podrinjskog kanotna Goražde Emira Okovića, u odnosu na 2013. i 2014. godinu planirana sredstava za saradnju sa općinama povećana su za 40%, odnosno namijenjena sredstava za pomoć općinama po osnovu redovnih transfera i sufinansiranja projekata, naknada iznose preko 3 000 000 KM.

Načelnik Asim Zec izrazio je svoje zadovoljstvo ovom posjetom premijera i članova Vlade BPK-a općini Pale FBiH, kao i  dosadašnju saradnju Vlade BPK-a i svih njenih ministarstava sa ovom lokalnom zajednicom.

„Želim da zajedno sa ministrima Vlade BPK-a ustanovimo šta je to što je potrebno za općinu Pale FBiH. Vjerujem da ćemo uz pomoć Vlade BPK-a djelovati dalje prema Federaciji države i drugim organizacijama koje bi mogle pomoći u rješavanju svih potreba ove lokalne zajednice“- kazao je on.

Na sastanku je razgovarano o postojećoj problematici i o prioritetima za općinu Pale FBiH među kojima je naglašena potreba rekonstrukcije kanalizacione mreže, ulične rasvjete, sanacija puta do Prače, zatim idejni projekat uređenja poslovne zone „Hrenovica“ kao i utopljavanje zgrade Općine što podrazumijeva rekonstrukciju stolarije i uvođenje klime. Također, istaknuta je potreba za finansiranjem dva boračka udruženja s područja Prače.

Među projektima koji su već krenuli u realizaciju, istaknut je višemilionski projekat izgradnje obaloutvrda koji je od velike važnosti za ovu općinu, jer će se sa njegovom implemenatacijom riješiti  dugodišnji problem koji izazivaju elemntarne nepogode, odnosno poplave.

IMG_4495

„Krajem februara imali smo stanje elementarne nepogode kojom su zaista izazvane ogromne štete kako na putevima, tako i na zasadima. Preliminarne procjene štete iznose oko 500 000 KM. Tako da mogu reći da je ovaj projekat koji je trenutno u realizaciji od velike važnosti, kako za mjesnu zajednicu Hrenovica, tako i za kompletnu mjesnu zajednicu Prača“ – riječi su načelnika Zeca.

Također još jedan od projekata koji je implementiran jeste projekat sa UDNP-om kojim su urađene laboratorije OŠ „Prača“  kao i „Doma zdravlja“  a prema riječima načelnika UNDP je prihvatio i aplikaciju za krovnu rekonstrukciju zgrade Općine Prača.

Naglašeno je da će i organizacija IFAD (Investiranje u ruralne zajednice) implementirati projekat u općini Pale u FBiH uz finansijsku podršku BPK-a Goražde, a koji se odnosi na proizvodnju voća, povrća, te skupljanje šumskih plodova, kao i na poboljšanje ruralne infrastrukture, kako bi se dao značajan doprinos u stvaranju prilika za zapošljavanje na selu. Istaknuto je da bi se Memorandum trebao potpisati krajem ovog mjeseca kako bi se krenulo u realizaciju ovih aktivnosti.

„Općine u sastavu BPK-a mogu pomoći određeni dio iznosa, koje ćemo mi naravno kao Vlada i Ministarastvo finansija BPK-a, i svi ostali resorni ministri pokušati obezbijediti kroz finansiranja u učešću tih projekata. Mi smo juče na sjednici Vlade BPK-a donijeli jedan program utroška sredstava s koda Vlade BPK-a, gdje je planiran određeni iznos za projekte koje ćete vi raditi. Mi ćemo se potruditi da to isfinansiramo. Planirali smo i redovne tranše za ovaj mjesec koje će biti finansirane Budžetom“ – kazao je ministar finansija BPK-a Goražde Nudžeim Džihanić.

IMG_4405

„Što se tiče održavanja regionalne ceste RR448, vi znate da je nadležna Direkcija za ceste, a u programu rada Direkcije za ceste za 2016. godinu planirana su određena investiciona održavanja i ulaganja, pa onoliko koliko to bude moguće u ovoj godini put će se sanirati. Što se tiče podrške programa utroška sredstava podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, također postoje određena sredstva. Ono što mi je na izvjestan način drago čuti jeste zainteresiranost IFAD-a u projektima za jagodičasto voće. U vezi sa tim, planirana je sadnja malina (malinjak) na površini od dva dunuma. Ono što je intencija ovog Ministarstva u ovim  projektima jeste da pokušamo isforsirati samoodrživa gazdinstva“ – riječi su ministra privrede BPK-a Goražde Meha Mašale.

Ministar unutrašnjih poslova Nijaz Musić naglasio je da je MUP BPK-a  zainteresovan za projekat sistema video nadzora,  koji je ugrađen u Strategiju razvoja BPK-a Goražde za period od 2016-2020. godine a za koji su sredstva u Budžetu Kantona, odnosno u Upravi policije izdvojena za ovu godinu.

„S tim u vezi, ja sam planirao ogranizovati sastanak sa predstavnicima lokalnih zajednica da vidimo šta je to što bi mogli uraditi na vašu preporuku. Kada je u pitanju Pravilnik o sistematizaciji i u tom dijelu imamo namjeru uraditi neke promjene, pa i za vašu policijsku stanicu ćemo pokušati uvažiti neke sugestije“ – kazao je on.

IMG_4416

„Činjenica je da je u prethodnom periodu došlo do promjena unutar Vlade BPK-a. Postoji generalno potreba da obilazimo općine, da vidimo njihove probleme i ovo je u određenom smislu bila prilika da i novi ministri dođu u ovu općinu te da uvide koji su njeni problemi  i da zajednički probamo iznaći mogućnosti za saniranje ili regulisanje određenih problema i  pitanja ove lokalne zajednice, naravno sa aspekta i nadležnosti Kantona. Generalno u svakom resoru postoji određena problematika koja je od interesa za ovu lokalnu zajednicu. U ovoj zajednici je započeta realizacija jednog značajnijeg infrastruktrunog projekta a to je saniranje vodotoka  rijeke Prače  i u tom kontekstu zbog svoje veličine taj projekat sa sobom vuče još niz stvari kao što je kanalizacioni sistem, regulisanje određenih imovinsko- pravnih pitanja, i generalno ukupan razvoje komunalne infrastrukture  u ovoj lolaknoj zajednici. Obrađena su  pitanja u oblasti zdravstva, obrazovanja. Postoji problemi vezani i za druge sektore, pa će u narednom periodu biti zasigurno više razgovora i konkretnih  djelovanja“-  kazao je nakon sastanka premijer Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Emir Oković.

„Mi smo razgovarali o onom dijelu šta je to saradnja između lokalne zajednice i Vlade BPK-a, odnosno zajedno nas sa Vladom Federacije i državnim strukturama. Ja sam danas prezentovao premijeru i ministrima određene projekte koji su u toku  i onim koje treba na neki način podržati  i finansirati, a i nove koje bi mogli, opet u vezi sa federalnim nivoom, sa IFADOM i ostalim agencijama zajedno raditi. Nama operativno treba oko 200. 000- 300. 000 KM da bi mogli ove godine završiti, odnosno započeti još jedan projekat sakupljanja otpadnih voda, gdje imamo projektnu dokumentaciju. Ja sam aplicirao prema Federalnom ministarstvu, prema Fondu zaštite okoliša. Oni su prihvatili ovaj projekat, odredili određenu sumu novca, ali ostaje ona obaveza do 100.000 KM lokalne zajednice. Sve zavisi od priliva sredstava Ministarstva finansija Kantona. Važno je da volja postoji i nijednog momenta nisam osjetio da ministri na čelu sa premijerom nisu protiv toga. Ostaje nam zajednička saradnja i rad i mislim da ćemo mi u tome uspjeti, kako kroz direktan budžet, tako i kroz projekte“ – kazao je načelnik općine Pale FBiH Asim Zec.

Premijer i ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona nakon sastanka su u pratnji domaćina obišli radove na obaloutvrdi, kao i javno komunalno preduzeće „Prača“, koje je  nedavno zahvaljujući Vladi  dobilo savremeno vozilo za svoje aktivnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.