• OBJAVLJENO: 20.05.2016.
62.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Odobrena sredstva za studentske kredite

Picture 039

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 62. redovnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima s područja našeg kantona za mjesec decembar 2015.godine, te prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu. Takođe, data je saglasnost premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2016.godinu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojena je Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Prezentacija zanimanja za vaše bolje obrazovanje“, dostavljenog od Javnog preduzeća RTV BPK Goražde kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 10.000 KM za njegovo sufinansiranje. RTV BPK Goražde će u tri televizijske emisije-reportaže, predstaviti sva zanimanja koja su trenutno u ponudi srednjih škola. Reportaže će biti pripremljene u periodu od mjesec dana i emitovane u najgledanijim terminima u programu  TV BPK Goražde.

Takođe, na ovoj sjednici usvojena je odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava nosiocima programa sportskih djelatnosti, a sredstva u iznosu od 26.998KM predviđena su odobrenim operativnim planom za mjesec maj 2016.godine.

U okviru tački dnevnog reda ispred ovog ministarstva, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedloge rješenja o razrješenju privremenog i i imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora u srednjim školama „Džemal Bijedić“ i „Hasib Hadžović“ .

Picture 031

Vlada BPK Goražde razmatrala je mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u FBiH, te donijela zaključak kojim prihvata predloženi nacrt i mišljenje ministarstva,  a isti će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde Vlada je dala saglasnot za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće za potrebe pripadnika Uprave policije te nabavku stalnih sredstva u svrhu izgradnje sistema video nadzora.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojen je prijedlog dokumenta „Studija i plan energetske efikasnosti BPK Goražde za period 2015-2020.godina“ te upućen u dalju skupštinsku proceduru. Ovim dokumentom je prvo izvršena analiza stanja objekata koje organi Vlade kantona, javne službe i preduzeća čiji je osnivač kanton, koriste za obavljanje svoje djelatnosti te na osnovu iste predložene su mjere u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, s kojim će se zatim moći aplicirati za finansiranje iz federalnih i međunarodnih fondova.

Takođe, usvojena je i odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde da sa NLB Bankom Tuzla, Ekspozitura Goražde potpiše ugovor o bankovnoj garanciji od 40.429,35 KM, kao sredstvo osiguranja na ime Fonda za zaštitu okoliša F BiH, kao uslov za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta „Izrada Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP-a) za period 2016-2022. godina.

Picture 019

Data je saglasnost ministru za boračka pitanja za potpisivanje aneksa Ugovora o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida ,članova porodica šehida i poginulih boraca sa odabranim pružaocem usluga, ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde.

Usvojena je takođe odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za finansiranje posjete porodici poginule doktorice Dušice Vujasić u Beograd.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na plaćanje računa po okončanju Projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“.

Vlada BPK Goražde donijela je rješenje o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK Goražde.

Razmatrana su poslanička pitanja i inicijative te usvojene odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim porodicama.

Do kraja zasjedanja, Vlada je dala saglasnost i na zaključak Upravnog odbora Agencije za privatizaciju o prijedlogu za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove ustanove na period od tri mjeseca . Za vršioca dužnosti direktora imenovana je Samra Omerbegović dipl. profesor predškolskog odgoja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.