• OBJAVLJENO: 27.05.2016.
Započeta 63. redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Odobreni transferi općinama u sastavu BPK-a Goražde

IMG_5019

Na današnjoj, 63. redovnoj sjednici  Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde  razmatrla je Nacrt strategije razvoja turizma Bosansko- podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina,  te s tim u vezi zadužila Ministarstvo za privredu da provede javnu raspravu o ovom nacrtu prije njegovog upućivanja u daljnju proceduru Skupštini BPK-a Goražde.

Vlada je usvojila Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu sa ekonomskog koda 615 100 – „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade)“ – Uklanjanje naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta, općina Goražde.

Takođe, usvojen je i Izvještaj Ministarstva za privredu o obavljenim pregovorima za dodjelu koncesije po samoincijativnoj ponudi za MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini sa ponuđačem „EKO REM“ d.o.o. Sarajevo. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost na elemente pregovora utvrđene u Izvještaju koji se odnose na visinu jednokratne i tekuće koncesione naknade, period dodjele koncesije i predloženih tehničkih rješenja u vezi sa izgradnjom ove mini-hidroelektrane.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o opravdanosti izgradnje Fabrike za proizvodnju peleta, kao i Informaciju o stanju dugovanja po osnovu naknade za utrošak električne energije, prema Ugovoru koji je Ministarstvo za privredu potpisalo sa Javnim servisom RTV BiH.

Vlada je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja  BPK-a Goražde, kao i Odluku o odobravanju transfera za mjesec april općinama Goražde, Foča i Pale (FBiH).

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je dala saglasnost za potpisivanje  ugovora o angažovanju šest predavača koji će učestvovati u realizaciji projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u vremenskom periodu od 30.05. do 10.06.2016. godine.

Vlada je dala saglasnost ministru za boračka pitanja da sa Fondacijom „Istina za Goražde“  potpiše  Ugovor o pružanju finansijske pomoći, te pravne i socijalne zaštite braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora BPK Goražde za 2016. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja godišnjice pogibije komadanta Hasana Turčala-Brzog i saboraca i odbrane Orahovica.

Zbog ranije preuzetih obaveza članova Vlade današnja sjednica je prekinuta, a njen nastavak bit će zakazan naknadno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.