• OBJAVLJENO: 29.06.2016.
Održana tematska sjednica Skupštine BPK-a Goražde o pripadnosti javnih prihoda FBiH BPK-u Goražde

slike7 003

Skupština Bosansko- podrinjskog kantona Goražde jučer je nakon 15.redovne održala i tematsku sjednicu na kojoj je razmatrana Inicijativa za donošenje novog Zakona o pripadnosti  javnih prihoda u FBiH Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde.

Prema riječima ministra za finansije Bosansko- podrinjskog kantona Goražde Nudžeima Džihanića, Budžet Bosansko- podrinjskog knatona za prvih šest mjeseci 2016. godine manji je za 1.300.000 KM u odnosu priliv sredstava prošle godine, te s tim u vezi  potrebni su i  novi kriteriji za raspodjelu prihoda.

On također naglašava da Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde podržava donošenje novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, kao i to da se  prilikom izrade i donošenja Zakona uzme u obzir usvojena Analiza iz Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, te analize i argumenti drugih kantona.

„Sjednica o ovoj temi je trebala biti zakazana mnogo ranije,  jer se osjetilo da će sama situacija koja se dešava od strane MMF-a i Federacije Vlade odraziti na ostale kantone prilikom raspodjele javnih prihoda po osnovu indirektnih poreza. Prošle godine smo imali problem sa doznakom sredstava sa viših nivoa vlasti. Kada je riječ o ovoj temi, trebamo se uključiti svi, kao i naši predstavnici u Federalnom parlamentu i u Domu naroda, koji već djeluju pripremajući novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda FBiH. Mogu reći da mi držimo situaciju još uvijek u svojim rukama, redovne su isplate i uposlenika i socijalnih davanja“ – kazao je on.

slike7 005

Donošenjem  novog Zakona o pripadnosti prihoda FBiH, pored demografskih  i geografskih kriterija, u obzir bi se uzeli i drugi kriteriji  kao što su stanje u oblasti socijalne i zdravstvne zaštite, pokrivenost uvoza sa izvozom, historijski i drugi kriteriji,  koji će na pravičan način tretirati raspodjelu javnih prihoda na način da se omogući srazmjerno i podjednako zadovoljenje potreba stanovništva, odnosno pružanje usluga i obezbjeđenje približno istog standarda života za sve kantone u FBiH.

Poslanik Naše stranke u Skupštini BPK-a Goražde Neno Zuko predložio je da se uvedu vertikalna i horizontalna poravnanja, u smislu da se određeni parametri (broja stanovnika, demografsko-topografski kriteriji, pada nataliteta) koji određuju raspodjelu javnih prihoda primjene u budućem modelu donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH. Na taj način omogućio bi se ravnomjeran razvoj stanovništva u svakom kantonu na području BiH.

slike7 008

Poslanik Sanel Mušović (SBB) istaknuo je da finansijska ugroženost u FBiH, u svim kantonima prisutna te da bi raspodjela  grant sredstava koju omogućava federalni Budžet trebala ići prema svih deset kantona, pa čak i prema lokalnim zajednicama. Prema njegovim riječima, u narednom periodu potrebno je oformiti stručan, mladi, projektni tim koji bi se dodatno  edukovao i  usavršavao, te bi na taj način ovaj kanton učinili samoodrživim.

Bosansko- podrinjski kanton Goražde zahtijeva da do donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda Vlada FBiH, odnosno Ministarstvo za finansije FBiH stavi van snage Uputstvo  o određivanju učešća Kanotna i jedinica lokalne samouprave u prihodima od indirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za 2016. godine.

Tematska sjednica Skupštine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde je prekinuta i nastavak sjednice zakazan je utorak, 12.07.2016. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.