• OBJAVLJENO: 20.07.2016.
Sastanak predstavnika Vanjskopolitičke inicijative BiH i predstavnika BPK-a u oblasti evropskih integracija
Razgovarano o uspostavi kapaciteta u oblasti evropskih integracija

Slike B 008

Nakon posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u maju ove godine, predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BiH, direktorica Lejla Mesihović Ramić i ekspert za evropske integracije, ujedno i konsultant u procesu evropskih integracija za BPK Goražde Osman Topčagić, danas su ponovo boravili u Goraždu.

Na  sastanaku s koordinatorom za evropske integracije BPK-a Goražde Emirom Sijerčićem i imenovanim članovima potkomisija BPK-a Goražde u ovom procesu razgovarano je o obavezama koje kantoni, ali i ostali nivoi vlasti u BiH moraju ispuniti na putu priključivanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Predstavnike Vanjskopolitičke inicijative i ostale učesnike sastanka pozdravio je i premijer BPK-a Goražde Emir Oković, koji je iskazao opredjeljenje Vlade BPK-a Goražde da u potpunosti ispoštuje procedure i obaveze ovog kantona u procesu evropskih integracija.

Slike B 006

Cilj sastanaka bio je razgovor o uspostavi osnovnih kapaciteta u oblasti evropskih integracija na području BPK-a Goražde, kao i mehanizama koordinacije u procesu pridruživanja.

Ekspert za evropske integracije Osman Topčagić ovom prilikom se osvrnuo na ono što je dosad urađeno na ispunjavanju postavljenih uvjeta, načinom funkcionisanja institucija EU i njihovom ulogom u BiH, te upoznao predstavnike BPK-a s narednim obavezama koje će BiH morati ispuniti.

U procesu samih pregovora, Evropska komisija je ta koja nadgleda ostvareni napredak u primjeni pravila Evropske unije i ispunjavanju drugih obaveza naše zemlje i ujedno priprema redovne izvještaje i strategije daljeg proširenja koje dostavlja Vijeću i Parlamentu Evropske unije.

Aktivnosti na stvaranju uvjeta za priključivanje BiH Evropskoj uniji započete su još 1997. godine, a aplikacija za članstvo je predata u  februaru 2016. godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.