• OBJAVLJENO: 25.07.2016.
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-a GORAŽDE
Potpisan Memorandum o razumijevanju sa organizacijom „Save the Children“

slike1a 037

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpisalo je Memorandum o razumijevanju sa partnerskom organizacijom „Save the Children“, koji se ocjenjuje kao najznačajniji projekat u oblasti obrazovanja u 2016. godini.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, Memorandum o razumijevanju, čija je ukupna vrijednost oko 126.000 KM, potpisan je u interesu razvoja obrazovanja, te realizacije reformskih pravaca.

Istaknuto je da će se projekat realizovati u dvije komponente- prva se odnosi na opremanje učionica, kako bi se u što boljim uslovima uspješno realizovao predškolski program, a druga komponenta odnosi se na edukaciju nastavnika za jezičko-komunikacijsko područje baziranu na ishodima učenja.

Naime, nastavnici će po završetku ove edukacije, u trajanju od 16 radnih dana, steći zvanje mentora za navedenu oblast, te će usvojeno znanje moći prenijeti ostalim nastavnicima u školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, organizacija „Save the Children“ je u potpunosti opremila pet učionica sa namještajem, didaktikom i bibliotekom- dvije učionice u dječijem vrtiću „Sunce“, po jednu u Ustikolini, Osanici i Sadbi, kao i dvije učionice za rad sa djecom sa posebnim potrebama i kvalitetan rani rast i razvoj u Vitkovićima.

„Edukacija za jezičko-komunikacijsko područje, bazirana na ishodima učenja, već je započela za ukupno 29 nastavnika, odgajatelja te uposlenika Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskg kantona Goražde. Oni će u narednom periodu steći zvanje mentora, te će biti nosioci izrade svih nastavnih planova i programa na području našeg Kantona, a što je najvažnije, njihov rad će biti baziran na ishodima učenja. Također, imat će zadatak da svoje učenje prenesu i na ostale kolege“ – riječi su ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Damira Žuge.

Projekat će se implementirati u naredne tri godine, odnosno trajat će do 2018. godine, a potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa organizacijom „Save the Children“ bit će od velikog značaja za kvalitetan pristup i realizaciju obaveznog predškolskog programa, kao i edukaciju 29 profesionalca iz jezičko-koumikacijske oblasti baziranu na ishodima učenja.

6

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.