• OBJAVLJENO: 28.07.2016.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Premijer BPK-a Goražde predstavio Akcioni plan cilja 4 iz Strategije razvoja BPK-a Goražde 2016-2020.

SlikeC 020

Na posljednjoj sjednici Vlade usvojen je Akcioni plan za provedbu strateškog cilja 4, a pored njega, usvojeno je i nekoliko odluka koje su usmjerene na prepoznavanje nosioca aktivnosti koje su  previđene strateškim ciljem 4, s namjerom da se uspostavi kvalitetnija, ekonomičnija i efikasnija javna uprava. To, između ostalog, podrazumijeva poboljšanje materijalno-tehničkih i kadrovskih uslova, te regulisanje odnosa između državnih službenika i namještenika.

„U mjesecu martu usvojena je Strategija razvoja kantona za period od 2016-2020. godine koja u sebi sadrži četiri strateška cilja. U ovom slučaju radilo se o Akcionom planu za strateški cilj 4 i konkretnim mjerama unutar Akcionog plana. Odluke donesene na sjednici Vlade su, prije svega, usmjerene na prepoznavanje  nosioca aktivnosti, kako bi se došlo do provedbe pojedinih strateških ciljeva, u odnosu na obim finansijskih sredstava s kojim raspolažemo u predviđenom periodu od pet godina. Ono što je strateški cilj jeste da se dobije što je moguće kvalitetnija, efikasnija i jeftinija javna uprava. To je nešto što proizilazi iz većih strateških dokumenata, pa i same Reformske agende“ – kazao je premijer Oković.

Akcioni plan Strateškog cilja 4  podrazumijeva uspostavu administrativnog centra kojim bi većina organa uprave bila smještena u jednom objektu, te bi se na taj način uspostavili savremeni sistemi komuniciranja, što bi omogućilo veća dostupnost i kvalitet u pružanju usluga.

Također, ono čemu se teži a što je predviđeno Akcionim planom, jeste kadrovsko i tehničko ojačavanje centralnog organa Vlade BPK-a Goražde i uspostavljanje racionalnog sistema organizacije uprave i rada javnih službenika; određivanje i provođenje antikoruptivnih mjera; razvoj sistema fiskalne discipline, prikupljanja i trošenja javnih sredstava u radu javne uprave; stvaranje uslova za doprinos organizacija civilnog društva u procesima kreiranja politika i donošenja odluka; uspostava elektronskog arhiva; uspostava koherentne računarske i komunikacijske infrastrukture koja će pružiti jeftin, pouzdan i siguran pristup informacija; te uspostava e-Vlade, kako bi se osigurali dosadašnji administrativni poslovi u pisanoj formi, te bi se na taj način uspostavila elektronska komunikacija.

Uz usvojene mjere, Vlada je zadužila i ostala ministarstva da sačine akcione planove za realizaciju strateških ciljeva iz njihove nadležnosti, te formirala dvije komisije koje će raditi na realizaciji mjera iz oblasti digitalne komunikacije i provođenju postupka „giljotiranja propisa“, odnosno pojednostavljivanja i pojeftinjenja procedura i provedbe postupaka po službenoj dužnosti organa uprave.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.