• OBJAVLJENO: 28.07.2016.
Vlada BPK-a Goražde i JP "Elektroprivreda BiH"
Potpisan Ugovor o koncesiji za korišćenje MHE Osanica 1

Potpisivanje ugovora o koncesiji 012

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i direktor JP „Elektroprivreda BiH“ potpisali su danas u Sarajevu Ugovor o koncesiji za korišćenje minihidroelektrane Osanica 1 na rijeci Osanica u općini Goražde.

Nakon pregovora, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona i JP „Elektroprivreda BiH“ putem ugovora o koncesiji za korišćenje MHE Osanica 1 iskazale su spremnost da definišu svoje odnose u skladu sa odredbama važećeg Zakona o koncesiji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Koncesiona naknada po ovom ugovoru utvrđena je u iznosu od 400.319 KM, dok će se tekuća naknada plaćati mjesečno u iznosu od 8% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

Potpisivanje ugovora o koncesiji 007

Koncesija se daje na period od 50 godina.

MHE Osanica 1 instalisane snage 994 kW izgrađena je 1998.godine i njena vrijednost se procjenjuje na 7 256.469 KM.

Ugovor o koncesiji u ime Vlade BPK potpisao je premijer Emir Oković, a po ovlaštenju generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“, Muhamed Ražanica, izvršni direktor za ekonomske poslove. Potpisivanju su prisustvovali ministar za privredu Meho Mašala i sekretar Vlade BPK-a Emir Sijerčić, koji je i predsjednik Komisije za koncesije BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.