• OBJAVLJENO: 17.08.2016.
Vlada BPK održala 73.redovnu sjednicu
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK za prvih šest mjeseci ove godine

Vlada 73.sjednica 005

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 73.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2016.godine.

Prema obrazloženju resornog ministra, ukupni prihodi za prvo polugodište ostvareni su iznosu od 15.212.890 KM, što je u poređenju sa istim periodom prethodne godine za 15% manje. Razlog ovog smanjenja je najvećim dijelom primjena „Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2016. godinu“ .

Ukupni  rashodi i izdaci Budžeta BPK za ovaj izvještajni period ostvareni su u iznosu od 16.247.030 KM što je 39% rashoda planiranih budžetom za 2016. godinu, a 10% manje u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2015.godine. Pored smanjenja prihoda od indirektnih poreza, iz budžeta Federacije prema ovom kantonu nije bilo doznaka grantovskih sredstava.

Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isti period ove godine, koji je takođe usvojen, proslijeđeni su Skupštini BPK na razmatranje.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a resorni ministar na potpisivanje Ugovora o saradnji zainteresiranih strana na realizaciji projekta „Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI), SSŠ „Džemal Bijedić“, Službom za zapošljavanje, Udruženjem poslodavaca, te Privrednom i Obrtničkom komorom BPK-a .

Vlada 73.sjednica 006

Vlada je danas imenovala pregovarački tim za usklađivanje Granskog kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja, te odobrila sredstva za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila finansiranje projekta „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini“ Zavoda za javno zdravstvo, kao i sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 10.000 KM.

Usvojen je takođe i zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine koji se odnosi na novoizgrađeni treći sprat bolnice.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja isplate sredstva udruženjima demobilisanih boraca BPK i općine Pale u FBiH za obilježavanje manifestacija „Grebak“ 2016. i „Dan otpora MZ Prača“, te obilježavanje godišnjice pogibije nastradalih u padu helikoptera-Bare.

Podršku ovog ministarstva dobio je i MRK „Goražde“ za organizovanje memorijalnog turnira „Mirsad Hurić“.

U okviru razmatranja odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o plaćanju druge uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ i aktivnosti na „Povećanju energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ u iznosu od 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora „Mesoprometa“.

Po ovlaštenju Vlade, sjednicom je u odsustvu premijera predsjedavao ministar za finansije Nudžeim Džihanić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.