• OBJAVLJENO: 30.08.2016.
Iz  Skupštine BPK Goražde
Održana sjednica Komisije za privredu i ekonomsku politiku Skupštine BPK Goražde

1 009

Komisija za privredu i ekonomsku politiku Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas, razmatrala je prednacrt Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica te prednacrt Zakona o štrajku. O ovim prednacrtima Komisija je predložila je Skupštini da o njima vodi  raspravu po mišljenju Vlade BPK Goražde.

Kada je riječ o prednacrtu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Komisija predlaže da se u daljim procedurama do konačnog usvajanja Zakona pronađu mehanizmi za kvalitetno obezbjeđenje sredstava za demobilisane borce, dok podržava mišljenje Vlade na prednacrt Zakona o štrajku, s tim da se u narednim fazama njegovog donošenja obezbijedi rasprava na kojoj bi učešće uzelo Ekonomsko-socijalno vijeće, Obrtnička komora, Udruženje poslodavaca i Savez samostalnog sindikata BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici, Komisija je razmatrala Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015.godinu, te predložila Skupštini da o ovom izvještaju vodi raspravu. Razmatran je i Izvještaj o radu i poslovanju  JP Bosanskopodrinjske šume za 2015.godinu, o kojem će takođe Skupština voditi raspravu kao i o mišljenju koje je Vlada BPK Goražde dala na ovaj izvještaj.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je predviđeno i razmatranje Izvještaja o radu JP RTV BPK Goražde za period 2015.godina i Godišnji obračun ovog javnog preduzeća za period 01.01-30.06.2016.godine, ali s obzirom da nije bilo predlagača, Komisija ih nije razmatrala.

O Informaciji o izvršenju budžeta BPK Goražde za period 01.01-30.06.2016.godine Komisija je predložila Skupštini da vodi raspravu te je mišljenja da je neophodno prioritetno obezbijediti grant sredstva sa nivoa FBiH kako bi se bar donekle ispoštovale obaveze koje ima ovaj Kanton prema Ustavu FBiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.