• OBJAVLJENO: 23.09.2016.
77.redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Usvojena Odluka o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala

vlada-77-sjednica-001

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 77.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se obezbjeđuju  na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema riječima resornog ministra Damira Dučića, novom odlukom čijim je stupanjem na snagu prestala da važi odluka iz 2006.godine, preciznije i na kvalitetniji način utvrđen je obim ovih prava kao i kontrola njihove primjene, a po prvi put na listi se nalaze i trakice za mjerenje šećera za pacijente ovisne o inzulinu.

Vlada je danas primila k znanju informaciju resornog ministarstva o dosadašnjim aktivnostima na uspostavi saradnje između JZU Kantonalna bolnica Goražde i privatne zdravstvene ustanove D. Medical Services BiH, te dala saglasnost i prihvatila na razmatranje samoinicijativnu ponudu ove firme za nabavku i instalaciju neohodnih dijaliznih aparata i neophodne medicinske opreme za otvaranje hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde.

Vlada je s tim u vezi zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u saradnji sa Kantonalnom bolnicom Goražde razmotri mogućnosti realizacije predmetnog projekta, odnosno opremanja i otvaranja hemodijaliznog centra.

Na današnjoj sjednici Vlada je takođe razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za privredu o provedenim aktivnostima na suzbijanju bolesti ovaca, takozvanog plavog jezika te se upoznala sa obimom i posljedicama ove bolesti.

Vlada je dala saglasnost i na potpisivanje sporazuma između Vlade i kantonalne Službe za zapošljavanje o realizaciji programa zapošljavanja nezaposlene šehidske djece. Sredstva za realizaciju ovog programa kojim će se obezbijediti posao za 60 nezaposlenih lica iz ove kategorije stanovništva u iznosu od 200.000 KM obezbijedio je Federalni zavod za zapošljavanje, dok će Vlada Kantona izdvojiti 100.000 KM.

Članovi Vlade upoznali su se i za zaključkom Vlade Federacije BiH kojim su zadužene sve vlade na kantonalnim nivoima vlasti  da potiču SBA aktivnosti, odnosno da osiguraju transparentan rad svih relavantnih institucija iz svoje nadležnosti uključenih u implementaciju Vladinog Akta o malim i srednjim preduzećima(SBA).

Razmatrana je i usvojena Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za august ove godine, u kojoj je konstatovano da je u ovom mjesecu došlo do povećanja broja krivičnih djela i prekršaja, te smanjenje broja saobraćajnih nesreća.

Usvojena je i Odluka o nastavku izvođenja dislocirane nastave Mašinskog fakulteta u Goraždu, kao i Odluka o pokretanju postupka javne nabavke.

Vlada je odobrila isplatu studentskih kredita studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2015/2016.godinu, kao i sredstva za projektne aktivnosti više boračkih udruženja, među kojima je i Udruženje veterana policije regije Goražde 91-95.

Vlada je odobrila sredstva i Mežlisu Islamske zajednice Ustikolina za pomoć u izgradnji munare na džamiji u Zebinoj šumi.

Upravni odbor JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde dobio je takođe saglasnost Vlade za donošenje odluke o produženju imenovanja vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove do okončanja konkursne procedure.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.