• OBJAVLJENO: 23.09.2016.
Sastanak predstavnika menadžmenta Fonda za zaštitu okoliša FBiH i zvaničnika BPK-a Goražde
„Nama je Goražde na srcu puno bliže nego što je to u kilometrima“

posjeta-direktora-fonda-za-zastitu-okolisa-001

Novoimenovani direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i njegov zamjenik Amir Kočo danas su boravili u posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Cilj posjete bili su i razgovori s kantonalnim zvaničnicima o planiranim projektima unaprjeđenja sektora okoliša na području ovog kantona, te obilazak lokaliteta na području BPK-a na kojima su do sada realizovani projekti iz oblasti zaštite okoliša koje je finansirao federalni Fond.

Na sastanku koji je ovom prilikom organizovan sa predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša, a kojem su prisustvovali delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Sanel Mušović, predsjedavajuća Skupštine BPK-a Goržade Aida Obuća, premijer BPK-a Goražde Emir Oković, ministri za privredu i socijalnu politiku Meho Mašala i Damir Dučić, poslanik u Skupštini BPK-a Muradif Kanlić i direktor JP Bosansko-podirnjske šume Kenan Kanlić, predstavnici Fonda informisani su o ranije realizovanim projektima i prioritetnim potrebama u oblasti zaštite i unaprjeđenja okoliša na području BPK-a.

Premijer Emir Oković iskazao je zahvalnost, te istakao izuzetno dobru saradnju s federalnim Fondom, u okviru koje su podržani vrijedni projekti iz oblasti energetske efikasnosti, ali i druge aktivnosti u domenu zaštite životne sredine u BPK Goražde.

– U potpunosti smo sigurni da će ta saradnja biti na istom, a svakako i većem nivou. U uvodu je prezentovano sve ono što je dosad urađeno i to je onaj dio gdje BPK ima određene rezultate. Znamo da se u zadnje vrijeme jako puno govori o energetskoj efikasnosti, a to je nešto što je u BPK zaista vidljivo i na samom terenu – kazao je premijer.

posjeta-direktora-fonda-za-zastitu-okolisa-002

Direktor Fuad Čibukčić iskazao je opredjeljenje Fonda da i u narednom periodu nastavi sa aktivnostima zaštite i unaprjeđenja okoliša, te rješavanja brojnih problema iz ove oblasti na području cijele FBiH. On je ovom prilikom istakao da je Fond u protekle tri godine na području BPK-a Goražde sufinansirao projekte u ukupnoj vrijednosti od 1,2 miliona KM, te ocijenio da će se ova saradnja u narednom periodu nastaviti.

– Nama je Goražde na srcu puno bliže nego što je to u kilometrima i mi, u ovom trenutku, smo razgovarali o nekoliko desetina projekata koji će zapravo biti intenzivirani približavanjem BiH Evropskoj uniji. Naravno, bit ćemo u mogućnosti da zajednički apliciramo za određena pristupna sredstva – kazao je Čibukčić.

Osim o projektima energetske efikasnosti, s dosta pažnje razgovarano je i o pitanjima zaštite životne sredine, među kojima se, kao centralno, ističe pitanje zbrinjavanja otpada.

– U dijelu okoliša, neizostavno je postojala potreba da se govori i o odlaganju otpada unutar BPK, jer znamo da smo suočeni sa velikim brojem divljih odlagališta i da još ne postoji sistemsko rješenje ovog problema – istakao je premijer Oković.

On je kazao da su na sastanku prezentovane informacije stručnjaka koje govore o određenoj neusaglašenosti planiranog rješenja deponije za ovo područje, te je istaknuto da je Fond ponudio svoju stručnu podršku s ciljem pronalaska odgovarajućeg rješenja u pogledu zbrinjavanja otpada koje mora biti usklađeno sa EU standardima.

posjeta-direktora-fonda-za-zastitu-okolisa-011

Na sastanku je istaknuto da Općina ove aktivnosti vodi samostalno, da u njih nije uključen ni BPK, kao ni viši nivoi vlasti, a od predstavnika Fonda koji upošljava najbolje bh stručnjake iz ove oblasti, zatraženo je mišljenje o sporazumu potpisanom prije nekoliko dana.

– Fond je “Meka” najvećih stručnjaka iz ove, okolišne oblasti. Mi smo pogledali projekat koji je ponuđen i zaključili da je predimenzioniran. Ulaganje od 43 miliona KM u takvu deponiju je previše novca nego što su stvarne potrebe Goražda i cijelog kantona. Da bi ta deponija bila minimalno ekonomski opravdana dnevno bi trebala proizvoditi 150 tona smeća, što Sarajevo u ovom trenutku ne dostiže. U ekstremnim situacijama da, ali ne redovno.Takva deponija trebala bi servisirati 300 000 stanovnika BPK, a koliko sam upoznat ovdje govorimo o maksimalno 30 000. Pošto stručna javnost ima bezbroj upitnika iznad ovog projekta , mi kao Fond nismo kontaktirani, Ministarstvo nije valjano kontaktirano, stručnjaci iz ove oblasti nisu kontaktirani, ja moram biti veoma jasan i iskren i reći da je ovaj projekat, u situaciji o kojoj govorimo, predizborni pamflet odlazećeg načelnika Ramovića. Drugačije ne mogu objasniti situaciju u kojoj brojke govore da je ovo više za papira nego za realnosti-kazao je Čibukčić.

U pojašnjenjima koja su ponuđena vijećnicima Općinskog vijeća Goražde, pored ostalog se navodi da investitor iz Bahreina ekonomsku računicu ne nalazi samo u količinama otpada koji će prikupiti u BPK, već i u preuzimanju svih vrsta smeća i iz drugih područja. Međutim, izgradnja takvih vrsta odlagališta vrlo brzo neće biti moguća. -Prije tri dana smo dobili veoma radosnu  vijest da naša zemlja ulazi na vrata EU i mi smo već od ovog trenutka obavezni sve naše investicije, kada je u pitanju zaštita okoliša, usaglasiti sa legislativom koja važi u EU. Posebno odlagalište bio-hemijskog otpada, posebno životinjskog porijekla, opasnih materija, imati separatna dvorišta, spalionice i tako dalje. Sumnjam da u ovom trenutku, bez prisustva stručne javnosti, eksternih stručnjaka, stručnjaka iz EU koji bi radili monitoring takvog projekta, u takve projekte mogli ulaziti. Vrlo je nejasna situacija u kojoj općine ulaze u takav projekat, mimo Kantona koji bi trebao da bude aplikant za takve stvari. Uz dužno poštovanje htijenja određenih finansijskih institucija ili partnera da ulažu ovdje, ja to pozdravljam, ako ulažete ovdje dajte da imate stvarnu efikasnost, a ne da to bude samo mahanje papirom koji nema pokrića- istakao je Čibukčić.

posjeta-direktora-fonda-za-zastitu-okolisa-015

I ostali učesnici sastanka iskazali su zahvalnost na dosadašnjoj podršci Fonda za zaštitu okoliša u rješavanju problema u području zaštite životnog okoliša u ovom kantonu, te ukazali na prioritetne probleme koje bi u narednom periodu trebalo riješiti.

Tako je, uz ranije pomenuti problem izgradnje deponije o kojem je na sastanku govorila i predsjedavajuća Aida Obuća i projekte prečišćavanja otpadnih voda na lokalitetu „Pobjede“ o kojima je govorio ministar Meho Mašala, bilo govora i o potrebi zaštite i unaprjeđenja šuma na ovom prostoru, te nastavku projekata izrade toplih fasada u javnom sektoru radi uštede energije.

S tim u vezi dogovoreno je da predstavnici BPK-a Goražde u saradnji sa sve tri lokalne zajednice sačine listu prioritetnih projekata koje bi trebale biti predmet realizacije u narednom periodu.

U zank zahvalnosti za dosadašnju podršku direktoru Fonda uručen je prigodan poklon.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su nakon sastanka posjetili i neke od lokacija na kojima su realizovani projekti u čijem finansiranju je učestvovao sam Fond, među kojima je i prostor industrijske zone „Pobjeda“ na kojem je realizovan projekt izgradnje prečiščivača otpadnih voda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.