• OBJAVLJENO: 17.10.2016.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 79. redovnu sjednicu
Usvojen prijedlog Kantonalnog akcionog plana u oblasti okoliša za period 2016-2022. godina

img_0917

Na svojoj današnjoj, 79. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila izvještaje o radu osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2015/16. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prevoza za redovne učenike srednjih škola s područja BPK-a u školskoj 2016/17. godini. Ovom Odlukom omogućeno je finansiranje odnosno sufinansiranje troškova prevoza za učenike iz kategorije boračkih populacija, čiji izvori prihoda po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 150,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima s prostora BPK-a Goražde za maj 2016. godine.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2016. godinu.

Radi se o usmjeravanju neplanirane namjenske donacije u Budžetu Ministarstva za privredu – Direkcija za ceste u iznosu od 250.000,00 KM za izradu idejnog i glavnog projekta trase ceste za povezivanje Goražda sa dionicom Sarajevo – Vardište (I faza), koju je obezbijedilo Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.

 

Na prijedlog Minsitarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljea lica i izbjeglice, Vlada je odobrila isporuku 2.000 litara lož ulja za potrebe zagrijavanja prostorija JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

img_0925

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosnasko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za mjesec septembar 2016. godine. Prema ocoj Informaciji, stanje javnog reda i mira na području kantona ocijenjeno je  kao zadovoljavajuće.

Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde  data je saglasnost za plaćanje računa na osnovu II privremene situacije za ljetno održavanje regionalne ceste R-448.

Riječ je o radovima koji proizilaze iz Ugovora o redovnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2016. godinu koji je Vlada BPK Goražde potpisala sa  privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde.

Na inicijativu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je usvojila i u daljnju daljnju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog kantonalnog akcionog plan za zaštitu okoliša (KEAP) BPK-a Goražde za period 2016-2022. godina. Radi se o dokumentu koji dugoročno određuje i usmjerava ciljeve očuvanja i unapređenja postojećih prirodnih vrijednosti, uređenja prostora, te korištenja prirodnih resursa na području BPK-a.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za avgust 2016. godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Sekretarijata Predsjedništva BiH o izmjenama i dopunama Master plana procesa integrisanja BiH u Evropsku uniju, kojim su definisane obaveze BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i rokovi za njihovo izvršavanje.

Do kraja sjednice, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a da izvrši nabavku 18.000 litara lož ulja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.