• OBJAVLJENO: 20.10.2016.
Izmjene i dopune granskog kolektivnog ugovora za uposlene u organima uprave i sudskoj vlasti
Zbog finansijske situacije BPK Goražde će u pregovorima sa sindikatima  donijeti podzakonske akte

picture-005

Nakon donošenja Odluke Vlade Federacije BiH o otpočinjaju procesa pregovora za zaključivanje granskog kolektivnog ugovora za službenike zaposlene u organima uprave i sudske vlasti, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovala je kao članove Pregovaračkog tima za usklađivanje granskog kolektivnog ugovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH ministricu za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmilu Janković i ministra za finansije Nudžeima Džihanića.

Istaknuto je da Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zbog nedostatka finansijskih sredstava u Budžetu,  nije bila potpisnik granskog kolektivnog ugovora koji je potpisan 2000. godine.  U ovoj oblasti primjenivali su se podzakonski akti koji su bili usklađeni sa finansijskim mogućnostima, tako da Budžet BPK-a nije doveden u nezavidnu situaciju zbog tužbi uposlenika, kao što je to slučaj sa ostalim kantonima u FBiH.

Prema riječima ministra za finansije Nudžeima Džihanića, BPK Goražde trenutno nema mogućnosti za povećanje plata i drugih  naknada,  tako da će se, u pregovorima sa sindikatom, ponovo donijeti podzakonski akti.

„Do smanjenja plaća neće doći, utvrdili smo jedan raspon da će plaća biti od 50 do 70 procenata prosječne plate FBiH, kao i topli obrok koji će biti u rasponu od 0,8 do 1 procenat i koji neće moći biti niži od toplog obroka koji je bio isplaćen sa 30.06.2016.godine. Dakle, ostaće u onom istom rasponu i iznosu koji je do sada bio. Ako bude finansijskih mogućnosti,  mi imamo ove raspone koje smo napravili i ugradili u granski kolektivni ugovor, a  ako bude finansijskih sredstava moći će doći do povećanja plaće i toplog obroka u onoj mjeri koja bude propisana“-istaknuo je resorni ministar.

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković kazala je da u usaglašenom tekstu izmjena i dopuna granskog kolektivnog ugovora, nijedan član nije u suprotnosti sa propisima BPK-a koji regulišu ovu oblast, niti proizvodi potrebu za dodatnim finansijskima sredstvima, a obzirom na ograničeno vrijeme njegovog važenja od godinu dana, nije postojao razlog da BPK Goražde ne da svoju saglasnost na ovaj Kolektivni ugovor.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.