• OBJAVLJENO: 21.10.2016.
Program javnih investicija BPK-a Goražde za period 2017-2019. godina
Na Listi javnih investicija  nalaze se značajni kapitalni projekti

picture-013

Na svojoj pretposljednoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je Program javnih investicija BPK-a Goražde za period 2017-2019. godina koji će biti dostavljen Federalnom ministarstvu finansija.

U listu je ušlo 46 kapitalnih projekata koji su većinom infrastrukturni, a prema riječima premijera Emira Okovića, radi se o jednom dokumentu za čije donošenje se Vlada opredijelila nakon njenog osnivanja, što je istaknuto i u ekspozeu premijera.

Ukupna vrijednost projekata koji se nalaze na Listi javnih investicija je oko 350 miliona konvertibilnih maraka, a  jedan od značajnijih projekata je projekat putne komunikacije, odnosno brze ceste Goražde-Sarajevo, sa kojim je Vlada BPK-a Goražde aplicirala i na Federalnu listu javnih investicija.

„Mi smo kao kanton u februaru mjesecu usvojili Strategiju razvoja kantona i otklonili taj zadnji formalni problem koji je preduslov izradi Liste javnih investicija. Ista je obuhvatila prijedloge općina u sastavu kantona i mogu reći da, po prvi put od kako kanton postoji, imamo jedan ovakav alat koji je neophodan u ovim predstojećim evropskim integracijama,  koji je još uvijek u određenom smislu više formalan nego što on suštinski pravi određene predispozicije, ali to je oblik i forma projekata za koje mi smatramo da su nužni i neophodni. Ovo je zapravo jedan sistem koji podrazumijeva da unosom ovih projekata u odgovarajući sistem, to automatski dolazi u obradu kod Federalnog mninistarstva finansija. Ostaje da se vidi šta će moći biti prihvaćeno i šta će moći biti praćeno budžetskim okvirom, ali ovo je zasigurno jedan iskorak“ – istaknuo je premijer Emir Oković

Listom javnih investicija obuhvaćena su i četiri značajna infrastrukturna projekta koja su već u toku, a radi se o projektima izgradnje obaloutvrda i kanalizacionih sistema, u vrijednosti od preko sedam miliona konvertibilnih maraka.

Istaknuto je i da je Vlada BPK-a Goražde, ove godine, putem projekata sa viših nivoa vlasti obezbijedila  značajan iznos sredstava za pojedine projekte, kao i da se Lista javnih investicija donosi se za period od dvije godine, zbog čega proces razvijanja i poboljšanja jednog takvog dokumenta mora teći u kontinuitetu.

BPK Goražde je već krenuo sa izradom Liste javnih investicija za period 2018-2020. godina.

„To je jedan alat koji suštinski nije još potpuno zaživio u smislu njegove implementacije, ali kao metod je zasigurno jedna nova i dobra stvar. U principu je zamišljeno da se napravi jedan jedinstveni informacioni sistem čije središte je unutar Federalnog ministarstva finansija i u ovoj godini je taj sistem implementiran. Dostavljena je oprema, uvezano softverski, u smislu da svaki projekat koji bude unešen na nivou kantona, dobije saglasnost našeg Ministarstva za finansije,  automatski se pojavljuje kod Federalnog ministarstva ili kod Federalne komisije za ocjenu projekata. Ovo je stav kantona, a šta će biti prihvaćeno od strane Federacije i Federalnog ministarstva finansija, odnosno njihove Komisije ostaje da vidimo. Sama suština projekata je da oni imaju logički okvir i to je metod koji je prepoznat unutar Evropske unije – kazao je premijer Oković.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.