• OBJAVLJENO: 25.10.2016.
Započela  dvodnevna obuka za službenike organa uprave
Organizator obuke Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH

5

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH za državne službenike u Goraždu organizovala je dvodnevnu obuku o temi „Pravo EU i osnove procesa usklađivanja zakonodavstva“. Obuka je namijenjena uposlenicima organa uprave našeg kantona koji se u svom radu susreću sa pojmovima i procesima vezanim uz evropske integracije i EU, a o ovoj temi govorili su predavači dr.sc. Nedžma Džananović, mr.sc. Delila Klovo i mr.sc Muhamed Mujakić.

Planirana obuka rezultat je aktivnosti koje su Agencija i VPI BH osmislili u okviru projekta „Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja“ i „Podrška procesu evropskih integracija“, uz finansijsku potporu Vlade Velike Britanije. Obuka je druga u lancu planiranih u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila na svojoj 56. sjednici.

Cilj obuke je upoznati se sa osnovama prava EU, prepozanvati vrste EU pravnih akata, upoznati se sa procedurama donošenja EU propisa, shvatiti dinamiku EU legislative, upoznati se sa metodologijom harmonizacije našeg zakonodavstva sa EU zakonodavstvom, te praktično raditi u svojim institucijama na harmonizaciji propisa.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.