• OBJAVLJENO: 25.10.2016.
Skupština BPK-a Goražde održala 16. redovnu sjednicu
Usvojeni izvještaji o radu službi, uprava, direkcija, javnih preduzeća i ustanova iz nadležnosti BPK-a; usvojena Strategija razvoja turizma BPK-a Goražde

6

Prije usvajanja dnevnog reda 16. redovne sjednice, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je prijedlog Kolegija Skupštine da se, zbog trenutne sprječenosti sekretara Skupštine BPK-a Goražde da obavlja ovu funkciju, u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine BPK-a Goražde.

Prijedlog poslanika Nena Zuka (Naša stranka) da se tačke 2, 3, i 4, pod kojima je bilo planirano davanje mišljenja Skupštine BPK-a Goražde na prednacrte Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o štrajku i Zakona o hraniteljstvu FBiH, skinu s dnevnog reda, nije prihvaćen.

Nakon sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti poslanici Daliborki Milović (LS) da, do povratka na posao aktuelnog sekretara Skupštine BPK-a Goražde Midhata Bašića, obavlja funkciju sekretara Skupštine BPK-a Goražde.

Shodno obavezi da dostavi svoje mišljenje na prednacrte Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o štrajku i Zakona o hraniteljstvu FBiH, Skupština je razmatrala ove propise i prihvatila mišljenja koja je Vlada BPK-a Goražde ranije dala na ove propise, a koji će biti upućeni nadležnim federalnim ministarstvima.

Skupština je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o uknjižbi imovine.

 

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu za 2015. godinu kantonalnih službi, uprava i direkcija i to: Arhiva Kantona, Agencije za privatizaciju, Direkcije za ceste, Službe za odnose s javnošću, Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći, Direkcije robnih rezervi, Kantonalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave za šumarstvo i Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Sa dnevnog reda današnje sjednice skinut je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, s obzirom da sjednici nije prisustvovao ovlašteni predstavnik Kliničkog centra.

8

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva i uočenim pojavama u primjeni zakona za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“ i „Radio-televizija BPK-a Goražde“ za 2015. godinu.

Budući da je u toku rasprave o Izvještaju i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde izneseno više prijedloga za unaprjeđenje uvjeta za funkcionisanje ove javne ustanove i njenu samoodrživost, Skupština je kod usvajanja pomenutog Izvještaja usvojila i Zaključak da se uz Program rada Vlade BPK-a Goražde i programe rada kantonalnih službi, uprava i direkcija, poslanicima u Skupštini dostave i planovi i programi rada, javnih ustanova i preduzeća u nadležnosti BPK-a Goražde, kako bi se mjerodavnije pratila realizacija postavljenih ciljeva i zadataka za datu kalendarsku godinu.

Skupština je razmatrala i usvojila Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine, Godišnji izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a u 2015. godini, te primila k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Strategija razvoja turizma BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina.

S obzirom da je u okviru ove tačke iznesen veliki broj prijedloga i sugestija za poboljšanje ovog strateškog dokumenta, Vlada je prihvatila da se ovi prijedlozi uvrste u Strategiju razvoja turizma.

Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za 2015.godinu skinuta je s dnevnog reda budući da sjednici nije prisustvovao ovlašteni predstavnik Tužilaštva.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.