• OBJAVLJENO: 27.10.2016.
Vlada BPK-a Goražde održala nastavak 80.redovne sjednice
Odobrena sredstava za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole

img_1086

Na nastavku 80. redovne sjednice održane danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  na rang listu korisnika za dodjelu sredstava za obnovu infrastrukture u mjestima povratka, u Republici Srpskoj i u općinama u sastavu Kantona. Prema obrazloženju resornog ministra, nakon provedene procedure, pravo na dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 25.500 KM, ostvarilo je 7 aplikanata.

Vlada je odobrila i novčana sredstava za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2016.godinu, u iznosu od 16.350 KM, za 91. korisnika.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške unaprjeđenja usluga javnih preduzeća s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu u iznosu od 40.000 KM, preduzećima JKP „6.mart“ i RTV BPK-a Goražde.

Razmatran je i usvojen Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama statuta Javnog preduzeća Radio televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o, koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Takođe, Vlada je razmatrala Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period januar-septembar 2016.godine. Ovaj period, prema obrazloženju resornog ministra, karakteriše smanjenje broja registrovanih krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, te povećanje broja prekršaja. Vlada je usvojila ovu informaciju, uz zaključak da se prilikom izrade sličnih izvještaja sačini i prijedlog mjera za poboljšanje stanja sigurnosti u narednom periodu.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i Izvještaj JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Goražde o utrošku sredstava namijenjenih u svrhu preventivnog suzbijanja bolesti plavog jezika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Evaluaciju „Programa sufinansiranja zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija nezaposlenih osoba u 2014.“ Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

img_1087

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobilo je saglasnost za plaćanje računa privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde, u iznosu od 77.641 KM, za izvedene radove na sanaciji trupa puta regionalne ceste R-448, dionica Gornje Bare- Turkovići.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost osnovnim školama „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Sigurnosni golovi“, odnosno za prijavu na Javni poziv i sufinansiranje projekta „Zamjena dotrajalih podova u objektu škole“.

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava Sportskom savezu i Savezu za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na ime redovne i drugog dijela tranše za 2016.godinu.

Vlada je finansijski podržala projekte Organizacije porodica šehida i palih boraca i Udruženja „Svjetlost Drine“ te Udruženja Antifašista i boraca NOR-a koje je apliciralo s projektom uređenja spomen grobalja poginulih boraca u Drugom svjetskom ratu.

Sredstva za podršku njihovim aktivnostima odobrena su Udruženju žena „Sehara“ i Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ iz Goražda.

Na kraju sjednice, Vlada je Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde odobrila nabavku 18.000 litara lož ulja, te donijela Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.