• OBJAVLJENO: 01.12.2016.
Ministar za privredu predstavio ključne ciljeve iz Strategije razvoja turizma BPK-a Goražde
Realizacijom strateških ciljeva do boljeg stanja u oblasti turizma

30-11-2016-press-019

Nakon što je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila Strategiju razvoja turizma BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina, ministar za privredu Meho Mašala predstavio je ciljeve ove Strategije i ono što je do sada poduzeto na njenoj implementaciji.

Strategija se fokusira na četiri strateška cilja, a to su: stvaranje pretpostavki za razvoj turizma kroz izradu prostorno-planske dokumentacije i infrastrukture, BPK Goražde kao mjesto kvalitetnog turizma, održivo upravljanje okolišem i stvaranje tržišno orjentisanih turističkih proizvoda, te stvaranje kvalitetne turističke mreže na području ovog kantona.

Prema riječima ministra Mašale, do sada su, u partnerstvu sa OXFAM-om, realizovane aktivnosti na uspostavi trase brdske biciklističke staze u dužini od oko pedeset kilometara. U toku su i aktivnosti vezane za nabavku bicikala, koje bi se trebale realizovati u saradnji s federalnim nivoom vlasti i OXFAMOM-om.

Ti bicikli, kako ističe ministar, koristili bi se za organizovanje jednodnevnih biciklističkih tura za turiste.

– To sada nastojimo uvezati sa lokalitetima koji se nalaze na toj trasi, a koji su nama jako interesantni i svjesni smo da imamo potencijala, pogotovo otkada je Goršić polje ušlo u priču na način da je proglašeno dijelom svjetske kulturne baštine i zaštićeno – istakao je ministar.

Strategijom razvoja turizma obuhvaćeni su i planovi za razvoj turizma u ljetnoj sezoni, koji, prevashodno, podrazumijevaju izradnju plaža duž toka rijeke Drine.

U tu svrhu, kako je istaknuto, ranije je urađena i Studija u okviru koje je provedeno istraživanje o potencijalno najpogodnijim lokacijama za uređenje kupališta. Pet lokacija od ukupno 15 identifikovanih, pokazale su se kao mjesta sa izraženim potencijalom za izgradnju plaža, a sve ove lokacije bilo bi potrebno prethodno urediti uklanjanjem izvora onečišćenja vode i izgradnjom potrebne infrastrukture.

U fokusu Strategije je i unaprjeđenje uvjeta za razvoj planinskog turizma.

– Imamo dva centra koja su već prepoznatljiva. Bijele Vode koje su već određeni brend ako govorimo o toj vrsti turizma, a, također, na lokalitetu Rude Glave imamo planinarski dom i jako povoljne predjele za planinarenje i šetnju. Ta dva lokaliteta treba povezati. Mi smo već, kroz tu prvu biciklističku stazu, određene dionice povezali. Pokušava se uraditi onoliko koliko se može. Ima jedna trasa iz Ustikoline koja ide prema Rudoj Glavi, iz Goražda imamo asfaltni put koji stiže do lokaliteta Bijelih Voda i sada trebamo nastaviti raditi na povezivanju putne komunikacije između Bijelih Voda i Rude Glave – pojasnio je ministar.

Finansijska sredstava za projekte predviđene Strategijom, kako je naglašeno, morat će se obezbijediti u saradnji s višim nivoima vlasti, kroz javno-privatno-partnerstvo i prekograničnu saradnju, a procijenjena vrijednost svih projekata obuhvaćenih Strategijom iznosi oko 4 miliona KM.

Ukazano je i na potencijale za razvoj ruralnog turizma.

– Ovo podrazumijeva izgradnju i osposobljavanje kapaciteta u ruralnim dijelovima u tom smislu da domaćinstva budu opremljena na savremen način, da izdaju sobe i da se mogu baviti seoskim turizmom – istakao je ministar Meho Mašala i dodao da se ova vrsta ponude uvezuje sa uslugama drugih agencija, posebno u okviru projekata prekogranične saradnje.

U Strategiji razvoja turizma ukazano je i na značaj Modrana za ukupnu turističku ponudu BPK-a Goražde.

– Modran posjeduje potencijal i postoje određene aktivnosti da se taj lokalitet uredi na način da bude jako prepoznatljiv na nivou BiH – kazao je Mašala.

30-11-2016-press-031

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.