• OBJAVLJENO: 08.12.2016.
Za potrebe izrade socijalne karte najugroženijih domaćinstava na području BPK Goražde
Anketirano 500 porodica u stanju socijalne potrebe

1

U skladu sa Programom rada Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice  za 2016.godinu, JU „Centar za socijalni rad“ sprovela  je anketiranje socijalno najugroženijih porodica na prostoru našeg kantona. Anketiranje je imalo za cilj izradu socijalne karte najugroženijih porodica, a kako je danas na press konferenciji koju je upriličilo resorno ministarstvo  istaknuo ministar Damir Dučić,  riječ je o petsto porodica koje su u stanju socijalne potrebe.

Anketiranjem su iskazane potrebe socijalno ugroženih porodica, a ova baza podataka u narednom periodu će poslužiti  za izradu programa podrške pomoći ovim porodicama kako bi se zadovoljile njihove potrebe.

„Ovo je bio, mogu slobodno reći, mini popis stanja socijalnih potreba ovih domaćinstava, tako da se nadamo da ćemo ovu anketu maksimalno iskoristiti. U sadržajnom smislu, anketni upitnik za izradu socijalne karte sadržavao je, prije svega, podatke o nosiocima domaćinstva, koji su podrazumijevali lične podatke, školsku spremu, imigracione podatke, dakle, da li su domicilna stanovništva, interno raseljeni ili su povratnici, stambene prilike stanovništva, materijalne prilike te pregled iskazanih potreba domaćinstva. Nakon što je JU „Centar za socijalni rad“ uradio anketiranje porodica, analizirajući prikupljene podatke iz anketnog upitnika, te uvidom u porodične prilike anketiranih domaćinstava, može se izvesti jedan zaključak da je većina anketiranih porodica imala potrebu za nabavkom higijenskih artikala, poljoprivedne mehanizacije, te adaptaciju stambenih prostorija“-kazao je ministar Dučić.

3

Press konferenciji prisustvovao je i v.d. direktora JU „Centar za socijalni rad“ BPK Goražde Edin Krakonja. On je u svom obraćanju kazao da su veliku pomoć za realizaciju ovog projekta Centru između ostalih  pružili  i predstavnici mjesnih zajednica.

„Izlaskom na teren socijalni radnici došli su do podataka o tim porodicama. Ovo je neki minimalan broj porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, a uzimajući u obzir kratak vremenski period za anketiranje, nismo mogli doći do svih porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Mi posjedujemo informacije da u najudaljenijim ruralnim područjima postoje socijalano ugrožene porodice do kojih nismo mogli doći u ovom periodu iz brojnih razloga, jedan od njih je nepostojanje motornog vozila,  ali u narednom periodu ćemo se svakako truditi kako bismo i njih ubacili u evidenciju i nastojali im pomoći“-istaknuo je v.d. direktora JU „Centar za socijalni rad“ BPK Goražde Edin Krakonja.

Izradom jedinstvene baze podataka i evidentiranjem najugroženijih porodica i njihovih potreba, u narednom periodu moći će se realizovati konkretni programi pomoći socijalno ugroženom stanovništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sredstvima Vlade i resornog ministarstva, kao i sredstvima međunarodnih humanitarnih organizacija, istaknuto je na današnjoj press konferenciji.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.