• OBJAVLJENO: 20.12.2016.
Održana 19. redovna sjednica Skupštine BPK Goražde
Usvojeno nekoliko prijedloga zakona

1

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 19. redovnu sjednicu. Prije usvajanja dnevnog reda, većinom glasova poslanici su s dnevnog reda skinuli Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde za 2017.godinu  i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izvršavanju Finansijskog plana za 2017.godinu. Ove odluke će biti razmatrane   na slijedećoj  redovnoj sjednici.

Nakon usvajanja dnevnog reda, uslijedio je „Vladin sat“  u okviru kojeg je podneseno niz poslaničkih pitanja i inicijativa, od kojih izdvajamo inicijative poslanika Adisa Agovića i Rasima Mujagića.

Poslanik Adis Agović uputio je poslaničku inicijativu koja se odnosi na modernizaciju putne komunikacije prema Vitkovićima. Predloženo je da Vlada, Ministarstvo  za privredu i Općina Goražde planiraju sredstva za izradu projektne dokumentacije, te da Vlada BPK Goražde planira sredstva za sanaciju krovne konstrukcije na potkrovnim stanovima u Vitkovićima.

Poslanik Rasim Mujagić poslaničkom inicijativom zatražio je stvaranje boljih uslova za rad poslanika i poslaničkih klubova, uz prijedlog da se oslobodi zgrada koju koristi Ministarstvo za privredu. S tim u vezi Skupština BPK Goražde, donijela je zaključak kojim se obavezuje Vlada da odmah napravi plan preseljenja Ministarstva za privredu i Direkcije za ceste u zgradu Vlade, kako bi se ova zgrada osposobila za rad poslanika i poslaničkih klubova Skupštine BPK Goražde. Sredstva za ovu namjenu trebala bi se obezbijediti u budžetu za 2017.godinu, a rok za izvršenje ovog zaključka je 90 dana.

Po skraćenom postupku, Skupština je razmatrala  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim priznanjima i Zakona o Agenciji za privatizaciju u BPK Goražde, koji su usvojeni.

Kada je riječ o prednacrtu Zakona o mirnom rješavanju sporova, Skupština je prihvatila mišljenje Vlade i Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose. Razlozi za donošenje ovog zakona su mirno rješavanje radnih sporova, kao alternativni način koji bi trebao predstavljati mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa, kroz jednu vrstu socijalnog dijaloga, potpomognutu od strane miritelja i arbitara.

Skupština je na današnjem zasjedanju usvojila nacrt Zakona o koncesijama i uputila ga u dalju proceduru. Potreba za donošenjem ovog zakonskog rješenja ogleda se u unaprijeđenju postupka dodjele koncesija i korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara u općoj upotrebi, kao i zaključivanje ugovora o koncesiji, praćenju realizacije i podnošenju izvještaja o dodjeli koncesija te puno preciznije utvrđen način regulisanja pitanja dodjele koncesija putem samoinicijativne ponude, u odnosu na način kako je to bilo propisano u važećem zakonu. Posebno, istaknuta je činjenica da je ovim zakonom utvrđena i raspodjela sredstava ostvarenih od koncesione nadoknade i to šezdeset posto kao prihod lokalne samouprave, a četrdeset posto kao prihod kantona.

Usvojen je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995.godina BPK Goražde“ te prijedlog odluke o imenovanju državnog službenika Harisa Klova zaduženog za koordinaciju i pripremu odgovora na Upitnik EU unutar Skupštine.

Do kraja zasjedanja pred poslanicima se našla i Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde—Uprave policije o poništenom postupku prijema policijskih službenika u Upravu policije Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja je primljena k znanju.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.