• OBJAVLJENO: 23.12.2016.
Press konferencija ministra za finansije
Budžet BPK-a Goražde rebalansom umanjen za oko 5,4 miliona KM; u toku su pripreme za donošenje Budžeta za 2017. godinu

7

Na današnjoj press konferenciji, ministar za finansije u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nudžeim Džihanić govorio je o stanju u Budžetu BPK-a Goražde na kraju godine i izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu.

Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde, kojom su sredstva u Budžetu za ovu godinu umanjena sa 42.408.787 KM na 36.976.070 KM, Skupština BPK-a Goražde usvojila je na svojoj posljednjoj sjednici održanoj 20. decembra 2016. godine.

Prema riječima resornog ministra, glavni razlozi koji su doveli do smanjenja Budžeta BPK-a za oko 5,4 miliona KM jesu Upustvo o raspodjeli javnih prihoda Federalne ministrice finansija, na osnovu kojeg će prihodi od indirektnih poreza do kraja godine biti umanjeni za oko 3,3 miliona KM, te smanjenje grant sredstava sa federalnog nivoa za 1,5 milion KM.

– Kroz ovu godinu, mogu slobodno reći, da smo se susreli sa velikim problemima u načinu finansiranja, pogotovo kada su u pitanju tekući transferi nižim nivoima vlasti, poticaji u poljoprivrednoj proizvodnji, isplate podsticaja obrtnicima, isplate podsticaja za turizam i ostali tekući transferi kroz druga resorna ministarstva – kazao je ministar Džihanić.

Vlada BPK-a u ovoj godini nije donijela ni Odluku o obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta, iako je ova mogućnost bila razmatrana u više navrata. Razlog za to, kako navodi ministar, su ranije potpisani sporazumi o izmirenju dugovanja, isplata tekućih transfera nižim nivoima vlasti, isplata transfera za sport, informisanje i sl.

– Vlada je više puta razgovarala o toj odluci i naš stav je bio da  bismo time zaustavili život u pojedinim ustanovama i udruženjima i zbog toga se nismo upuštali u donošenje te odluke, kao i u donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta za 2016. godinu – pojasnio je Džihanić.

Napori resornog ministarstva i Vlade u ovoj godini konstantno su bili usmjereni na očuvanje budžetske likvidnosti, koja je u velikoj mjeri omogućena zahvaljujući grant sredstvima od 3,5 miliona KM.

Ministar je ovom prilikom iskazao zahvalnost delegatima u Domu naroda i predstavnicima u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH s područja BPK-a Goražde, zahvaljujući kojima je BPK Goražde ove godine od svih kantona dobio najveći iznos grant sredstava iz federalnog budžeta.

– Postojao je senzibilitet viših nivoa vlasti prema ovom kantonu, s obzirom da se radi o neodrživom kantonu koji u svom sastavu ima dvije lokalne zajednice koje nisu samoodržive – istakao je ministar.

Nakon što je bio poznat iznos granta za BPK Goražde, resorno ministarstvo pokrenulo je proceduru donošenja izmjena i dopuna Budžeta za ovu godinu.

– Najveća smanjenja, do 45 procenata se odnose na transfere s viših nivoa vlasti, a mi smo kroz svoje analize i uštede, poseban akcenat stavili na linearno smanjivanje sredstava – po 6 posto smo smanjili na kodovima za plaće, materijalne troškove do 10 posto, tekuće transfere za 15 posto, kapitalne transfere za 35 posto – kazao je Džihanić.

On je ovom prilikom naglasio da će se do kraja godine uspjeti izmiriti veliki dio obaveza koje su nastale u 2016. godini, dok će jedan dio biti prebačen u 2017. godinu.

– Vrlo je bitno napomenuti da pojedina ministarstva, kao što su Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za boračka pitanja nisu imali mogućnost, zbog toga što smo kasnili sa izmjenama i dopunama Budžeta, da određene programe vezano za podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji, razvoj obrta i poduzetništva i sl. stave na Vladu. Te odluke će se sada naći na Vladi i  biće raspisani javni pozivi tako da ljudi mogu da se prijave – naglasio je Džihanić.

Kada je u pitanju Budžet za 2017. godinu, ministar je kazao da se sa njegovim donošenjem nije moglo početi prije nego što je bio poznat ukupan iznos sredstava na ime tekućih transfera nižim nivoima vlasti u Budžetu FBiH.

Nakon što je Vlada FBiH obznanila o kojem iznosu je riječ, Ministarstvo za finansije BPK-a pristupilo je pripremama za donošenje Budžeta za narednu godinu.

S tim u vezi, ministar je kazao da je Vlada na današnjoj sjednici pripremila i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju BPK-a Goražde za period 01.01-31.03.2017. godine, te izrazio očekivanja da će Budžet BPK-a za narednu godinu biti usvojen do kraja januara 2017. godine.

Ministar Džihanić je ovom prilikom iskazao zahvalnost na velikoj podršci Kantona Sarajevo u realizaciji značajnih projekata za BPK Goražde u 2016. godini, te istakao doprinos Komisije za koncesije BPK-a i Kantonalnog poreznog ureda Goražde u osiguranju budžetskih sredstava u tekućoj godini.

Iskazana su i očekivanja u pogledu finansijske situacije i stanja u Budžetu za narednu godinu.

– Imaćemo ispred sebe tešku godinu, ali nadam se da ćemo uz senzibilnost viših nivoa vlasti moći da narednu godinu dovedemo do kraja pozitivno – zaključio je ministar.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDZETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAZDE ZA 2016. GODINU

8

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.