• OBJAVLJENO: 27.12.2016.
Održana 20. redovna sjednica Skupštine BPK-a Goražde
Usvojen prijedlog Odluke o privremenom finansiranju BPK Goražde

7

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju  20. redovnu sjednicu.

Usvajanjem dnevnog reda uslijedio je Vladin sat, poslanička pitanja i incijative, nakon kojeg je Skupština BPK-a razmatrala, a potom i usvojila nekoliko nacrta zakona.

Naime, Skupština BPK-a usvojila je zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za koji je, kako je istaknuto, potrebno provođenje javne rasprave u svim općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u periodu od 60 dana.

Za provođenje Javne rasprave o Nacrtu ovog Zakona bit će nadležno Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Također, usvojeni su i nacrt Zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, kao i nacrt Zakona o korštenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, za koje je potrebno provesti javne rasprave u svim općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u periodu od 60 dana.

9

Skupština BPK-a na današnjoj sjednici usvojila je i Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period od 01.01-31.03.2017. godine.

Data je saglasnost i na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu, nakon kojeg je Skupština BPK-a usvojila Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period od 01.01-31.03.2017. godine.

Nakon usvajanja Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2017. godinu, Skupština BPK-a usvojila je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici, usvojen  je i Izvještaj Nezavinsog odbora o radu Policijskog komesara za period 01.07-30.09.2016. godine te je primljena k znanju informacija o stanju u poslovanju privrednih društava s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015. godinu, koju je pripremilo Ministarstvo za privredu BPK Goražde.

Do kraja zasjedanja razmatrana su aktualna dešavanja u oblasti sporta na području BPK Goražde sa akcentom na dešavanja u Fudbalskom savezu BPK Goražde. U vezi s ovom problematikom, na prijedlog poslanika Almira Rašidovića, Skupština je usvojila zaključak  kojim se nalaže Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose da odmah donese rješenje u skladu sa zakonom, u vezi registracije Fudbalskog saveza Općine Goražde. Takođe, naloženo je Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da izvrši uvid u svom registru da li je Fudbalski savez BPK Goražde bio registrovan u momentu održavanja Izborne Skupštine Fudbalskog saveza, koja je održana 21.09.2016.godine, te ukoliko nije, traži se odgovor koje su pravne posljedice svih donesenih odluka te skupštine.

Na prijedlog poslanika Muamera Omanovića, Skupština BPK Goražde usvojila je zaključak kojim se nalaže svim ministarstvima da u roku od šest mjeseci izvrše upravno- stručni nadzor zakonitosti svakog udruženja građana koje pripada tom resoru, kao i finansijsko poslovanje tih udruženja, vodeći računa na  dostavljanje godišnjeg izvještaja kod Agencije za finansijsko poslovanje FIA, te finansijsko poslovanje preko budžetskog inspektora, a nakon toga da obavijeste Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose o onim udruženjima koja su prekršila odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama u FBiH, te po sili zakona budu brisana iz jedinstvenog registra udruženja građana koja se vode kod ovog ministarstva.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.