• OBJAVLJENO: 30.12.2016.
Novogodišnja press konferencija Vlade BPK-a Goražde
Poboljšana saradnja s višim nivoima vlasti tokom 2016. godine

2

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas Novogodišnju press konferenciju, na kojoj su predstavljene najznačajnije aktivnosti rada Vlade tokom 2016. godine, kao i neki od planova i aktivnosti Vlade za 2017. godinu.

Kako ističe premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goraže Emir Oković, rad Vlade bio je zasnovan na planovima i programima uspostavljenim prilikom imenovanja Vlade, a tokom 2016. godine realizovana je većina tih aktivnosti.

U pogledu planskih dokumenata, usvojen je konačan Prostorni plan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i Strategija razvoja kantona te niz drugih strategija.

Ono što je posebno obilježilo 2016. godinu, jeste ostvarena saradnja Vlade s višim nivoima vlasti, a naročito s Kantonom Sarajevo, kao i sa općinama u sastavu Kantona Sarajevo, što je doprinijelo realizaciji mnogih aktivnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prema riječima premijera Okovića, uspostavljena je saradnja i sa Vijećem ministara, s kojim Vlada nema direktan kontakt u smislu nadležnosti, ali se ta saradnja očituje u definisanju pitanja cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom, na osnovu koje je obezbijeđen značajan iznos sredstava, odnosno 800.000,00 KM,  za izradu projektne dokumentacije cestovnog povezivanja.

„Pred nama je još mnogo posla u smislu cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom. Gotovo da prvi put, nakon 20 godina dođemo na konkretni nivo ove priče, što nam omogućava da idemo dalje. Veoma je značajno da je u svim strateškim dokumentima na višim nivoima vlasti ova priča dobila podršku te je uvrštena u određene planove, kako države, tako i  same Federacije BiH. Osim navedenog, s Kantonom Sarajevo uspostavljeno je još niz manjih projekata“ – kazao je on.

1

Ono što je također veoma značajno za 2016. godinu, jeste da je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Ministarstvom za privredu Kantona Sarajevo uspjela obezbijediti 300.000,00 KM  za regresiranje kamata unutar realnog sektora. To znači da će u narednoj godini, na osnovu regresiranja kamata, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde biti na raspologanju oko 10 miliona kreditnih sredstava, što će ujedno obilježiti 2017. godinu.

Istaknuta je i saradnja sa općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao jedan od ključnih faktora  za realizaciju svih aktivnosti.

Potpisivanje kolektivnih ugovora je nešto što je također obilježilo 2016. godinu tokom koje su  donesena tri kolektivna ugovora – Kolektivni ugovor  u oblasti državne službe, u oblasti usposlenih u šumarstvu  te Kolektivni ugovor u srednjem obrazovanju.

„Donošenje kolektivnih ugovora je nešto što je oduzelo dosta energije u radu Vlade, a što nije toliko prepoznatljivo i vidljivo u javnosti. Mi smo do sada uspjeli zaključiti tri kolektivna ugovora, a u toku je kolektivno pregovaranje i u drugim oblastima. Ono što je opredjeljenje Vlade i čega smo mi  zaista svjesni, jeste da se mi želimo približiti nekim drugim sredinama unutar Federacije, a s druge strane nastojimo osigurati određeni nivo raspoloživih sredstava koji uslovljava čitavu tu priču“ – riječi su premijera.

Neke od važnih aktivnosti tokom 2016. godine odnose se i na postignute rezultate u projektima energetske efikasnosti, što je doprinijelo utopljavanju, kako privatnih, tako i javnih objekata, zatim legalizacija objekata u vlasništvu Kantona te pružanje podrške JP „Bosansko-podrinjske šume“ te  JP RTV BPK-a Goražde.

Iako je Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016. godini bio umanjen za više od 3 miliona KM, Vlada je zahvaljujući saradnji s višim nivoima vlasti uspjela ostvariti podršku u iznosu od 5,5 miliona KM, što je u konačnici omogućilo da se većina planiranih aktivnosti za 2016. godinu realizuje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.