• OBJAVLJENO: 27.01.2017.
Vanredna sjednica Privredne komore BPK-a Goražde
Zatražen hitan prekid štrajka zdravstvenih radnika; trasa autoputa Sarajevo – Beograd treba proći kroz teritoriju Goražda!

IMG_3206

Vanredna sjednica Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održana je danas u prostorijama „Biznis centra“ Goražde na kojoj su osim predstavnika  privrednih subjekata i uposlenika u zdravstvenom sektoru, prisustvovali i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, te predstavnici Vlade kantona.

Na današnjoj sjednici razmatrana je aktuelna situacija u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s posebnim akcentom na posljedice koje se mogu odraziti na privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dok se drugi dio sjednice odnosio na utvrđivanje putnog pravca prema Republici Srbiji.

Predsjednik Privredne komore Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Dževad Terović naglašava da je štrajk zdravstvenih radnika ozbiljan problem svih građana, koji se također odražava i na privredu kantona Goražde.

„Štrajkačka situacija predstavlja problem i u privredi, pa smo zbog toga mi u organima upravljanja zaključili da pokušamo dati svoj doprinos kako bi se ova situacija prevazišla i kako bi građani mogli u punom kapacitetu konzumirati  jedno od osnovnih ustavnih prava, a to je pravo na zdravstvenu zaštitu. Privreda raspravlja o ovome, jer samo dobri, zdravi i motivisani radnici mogu napraviti produktivnost rada“ – kazao je Terović.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković ističe da Vlada intezivno radi na izradi određenog rješenja na osnovu Granskog kolektivnog ugovora koje bi trebalo zadovoljiti sve strane, s tim da se pomenuto rješenje donese u skladu s trenutnim nivoom raspoloživih sredstava.

„Mi smo danas imali priliku da čujemo određenja mišljenja i stavove  trećeg socijalnog partnera, odnosno privrednog sektora. I ranije smo rekli da smo raspoloženi za razvijanje i razmatranje pojedinih mjera koje u ukupnoj masi fonda sredstava mogu unaprijediti određeno stanje. Moram zaista reći da su brojne aktivnosti poput rješavanja pitanja Upitnika EU i određene posjete našem kantonu usporile sjedanje za sto i nastavak pregovora“ – kazao je on.

Na sjednici su donesena tri zaključka, i to da se od zaposlenika koji rade u zdravstvu s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traži da odmah prestanu sa štrajkom i otpočnu sa pružanjem zdravstvenih usluga u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti, zatim se predlaže štrajkačkom odboru i Vladi Bosansko-podrinjskog kanotna Goražde te općinama u sastavu kantona da nastave pregovore dok ne nađu prihvatljivo i održivo rješenje za obje strane, te ukoliko se ne nastavi sa pružanjem zdravstvenih usluga radnicima, njihovim porodicama, penzionerima i svim građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, razmotrit će se mogućnost prijedloga poslodavcima da za one dane koje im nije pružana zdravstvena usluga ne plaćaju doprinos Fondu zdravstvenog osiguranja Goražde.

Kada je riječ o cestovnoj komunikaciji, premijer Oković naglašava da Vlada ističe svoje argumente prema svim relevantnim institucijama, pozivajući se na dokumente koji su prethodno doneseni, odnosno na Prostorni plan BPK-a Goražde, Strategiju prometa Federacije BiH, te u određenom smislu i na Dejtonski mirovni sporazuma u kojem se navodi određena obaveza putne komunikacije prema Goraždu.

On također ističe da je projekat cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom, podržan od Federalnog ministarstva raseljenih lica, kao i Federalnog ministarstva prometa i transporta, došao u fazu zaključivanja ugovora za izradu projektne dokumentacije i trase od Goražda do Hrenovice za 13,1 km, za koju je Kanton Sarajevo obezbijedio značajan iznos sredstava.

„Kada govorimo o cesti Sarajevo-Beograd, taj pravac i nije bio aktuelan kada smo mi započeli priču o cestovnom povezivanju, a mi ćemo i dalje razvijati našu priču cestovnog povezivanja isključivo vezanu za Bosansko-podrinjski kanton Goražde“ – riječi su premijera.

I predsjednik  Privredne komore Bosanko-podrinjskog kanotna Goražde Dževad Terović ističe značaj putne komunikacije za Goražde.

„Cestovno povezivanje Goražda nije više samo političko pitanje, to je prevashodno ekonomsko pitanje i ono će sigurno u narednom periodu, ukoliko se zaobiđe Goražde, negativno utjecati na dalji privredni rast, kao i na zapošljavanje. Mi pozivamo naše predstavnike zakonodavne vlasti i sve građane i druge institucije koji na bilo koji način mogu doprinijeti u lobiranju da taj put prođe kroz Goražde“ – kazao je on.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.