• OBJAVLJENO: 30.01.2017.
Vlada održala nastavak 90.redovne sjednice
IPSA Institut iz Sarajeva odabran za izradu idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište-I faza; Ministarstvu zdravstva naložena izrada Programa mjera usmjerenih na poboljšanje stanja u zdravstvu

1

Na današnjem nastavku 90.redovne sjednice Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je zaključak o davanju  saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga za izradu idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže, dionica Sarajevo-Vardište, dužine 13,78 km-Faza I, koji je upućen Skupštini BPK-a u dalju proceduru.

Ugovor u vrijednosti od 580.320 KM biće potpisan  sa „IPSA“ Institutom d.o.o. iz Sarajeva koji je nakon provedenog postupka javne nabavke izabran kao najpovoljniji izvođač radova.

Vlada je takođe podržala inicijativu Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Svjetske banke,  za realizaciju Projekta unaprjeđenja investicione klime u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i prihvatila zaključke Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a Goražde kojim se poziva na prekid štrajka u zdravstvu i na nastavak pregovora kod kolektivnog ugovaranja, neumanjivanjem obima stečenih prava uposlenih u zdravstvu, uz poduzimanje mjera usmjerenih na povećanje prihoda ili racionalizaciju troškova kao osnova za poboljšanje socijalno-materijane situacije zdravstvenih radnika.

S tim u vezi, Vlada je naložila Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u roku od trideset dana, uz učešće sindikata, sačini Program mjera usmjerenih na poboljšanje sistema zdravstva, statusa uposlenika i finansijskog stanja ustanova.

4

Kako stoji u zaključku, prilikom izrade ovog programa potrebno se rukovoditi mjerama usmjerenim na analizu dugovanja u zdravstvu, potrebu uvođenja trezorskog poslovanja, korporativnog upravljanja u zdravstvu, jačanje finansijske odgovornosti, racionalizaciji troškova u zdravstvenim ustanovama, razdvajanje privatne i javne prakse, kontrolu propisivanja lijekova i pružanja usluga, kao i mjerama utvrđenih od strane osnivača.

Vlada od osnivača zdravstvenih ustanova i organa upravljanja traži da razmatraju stanje u ustanovama i novonastalu situaciju vezanu štrajk, a od direktora ustanova da poduzmu sve zakonske mjere na ispunjavanju ugovorenih obaveza ustanova i osiguranja zdravlja stanovništva u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Takođe, zahtijeva se od organa upravljanja i direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja da razmatraju situaciju vezanu za štrajk, obaveze zavoda iz ugovora o pružanju usluga, likvidnost i nivo raspoloživih sredstava zavoda i obaveze prema nosiocima uplate doprinosa.

Na kraju ovog zaključka, Vlada je naložila ministarstvima za finansije i pravosuđe Bosansko-podrinjskog kantona da u što kraćem roku upute u proceduru Zakon o plaćama i naknadama rukovodilaca i organa upravljanja javnih preduzeća i ustanova.

Na prijedlog resornog ministra, te na osnovu zaključka Kolegija Skupštine, Vlada je razmatrala i usvojila dopunu Informacije o stanju u oblasti zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te je uputila u skupštinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, upućen je i prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2017.godinu, koja je takođe usvojena.

Vlada je danas razmatrala i prednacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, te od ministarstava zatražila da se do polovine naredne sedmice očituju o njegovom sadržaju, radi konačnog očitovanja i slanja federalnom Ministarstvu finansija na mišljenje.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.