• OBJAVLJENO: 31.01.2017.
Održana press konferencija u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK-a Goražde
U 2016. godini broj krivičnih djela krađa i teških krađa smanjen za 10; broj otkrivenih krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga povećan za 12

1

Na današnjoj press konferenciji šef Ureda policijskog komesara Emko Rizvanović i šef Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i droge Saladin Pleh govorili su o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantna Goražde tokom 2016. godine.

Kako ističe Rizvanović, stanje sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016. godini  može se procijeniti zadovoljavajućim, jer nije bilo registrovanih teških oblika krivičnih djela koja se odnose na terorizam, ubistva, pljačke, razbojništava, kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Ono što je uočljivo na osnovu statističkih podataka jeste da je došlo do smanjenja broja krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira te prekršaja u oblasti Zakona o držanju, nabavljanju i nošenju oružja i municije neznantno povećan.

„Ukupno u 2016. godini registrovano je 125 krivičnih djela, što je za dva djela manje u odnosu na 2015. godinu. Osamdeset krivičnih djela je izvršeno od strane poznatih počinilaca i 45 krivičnih djela od strane nepoznatih počinilaca“ – kazao je on.

Kada je u pitanju struktura počinjenih krivičnih djela, najveći broj registorvanih krivičnih djela zabilježen je iz oblasti  imovinskih delikata u što spadaju krađe i teške krađe, te iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, a izvršioci krivičnih djela su, između ostalog i povratnici, odnosno njih 55, od kojih su i dva maloljetnika.

„Ono što želim naglastiti jeste da smo mi u 2016. godini registrovali 22 krivična djela teških krađa, što je za dva djela manje u odnosu na 2015. godinu, kao i 14 krivičnih djela krađa što je osam djela manje u odnosu na 2015. godinu. Također, registrovali smo 30 krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga što je za dvanaest djela više u odnosu na 2015. godinu. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode, ukupno je registrovano 59 nezgoda, što je za četiri manje u odnosu na 2015. godinu. Zabilježeno je 29 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a 26 saobraćajnih nezgoda s lakše povrijeđenim licima, u kojima je 28 lica lakše povrijeđeno, dok su zabilježene tri saobraćajne nezgode sa teže povrijeđenim licima u kojima su četiri lica teže povrijeđena. Imali smo samo jednu saobraćajnu nesreću u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, što je za jednu nezgodu i jedno lice manje u odnosu na 2015. godinu. Kada su u pitanju prekršaji, ukupno je registrovano 79 prekršaja, i to 75 prekršaja se odnosi na javni red i mir, dok se četiri prekršaja odnose na Zakon o držanju, nabavljanju i nošenju oružja i municije. Što se tiče nasilja u porodici, u 2016. godini imali smo 14 slučajeva nasilja u porodici“ – kazao je  šef Ureda policijskog komesara Emko Rizvanović.

2a

 

Kada je riječ o zloupotrebi opojnih droga u 2016. godini zabilježen je povećan broj otkrivenih krivičnih djela za 12.

„Od ukupnog broja prijavljenih lica, 21 lice nastanjeno je na području našeg kantona, jedno lice nastanjeno je na području Foča FBiH, dok je 5 prijavljenih lica nastanjeno na području Kantona Sarajevo, i to dva u općini Hadžići, dva u općini Ilidža i jedno u općini Stari Grad, te jedno lice s područja Visokog (Zeničko-dobojski kanton),  kao i jedno lice na području RS-a-općina Novo Goražde. Od ukupnog broja prijavljenih, 12 lica su povratnici u izvršenju ovih krivičnih djela“ – riječi su šefa Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i droge Saladina Pleha, koji naglašava da je Odsjek za organizovani kriminal i droge tokom 2016. godine izvršio edukaciju u devetim razredima osnovnih škola.

„To su kontinuirane edukacije koje obavljamo svake godine i upoznajemo učenike o štetnosti i zloupotrebi opojnih droga. Ono što bih želio istaći je da u ovom izvještajnom peridu nismo imali  registrovanih maloljetnih  prekršilaca ovog dijela zakona koji se tiče zloupotrebe opojnih droga. Zloupotreba droga je specifično krivično djelo gdje su štetne posljedice mnogo veće u odnosu na ostala krivična djela, gdje lica dužim korištenjem droga postaju ovisnici, odnosno bolesni ljudi i smatramo da u budućem periodu treba posebnu pažnju posvetiti tim licima, ovisnicima i u tom pogledu bi nam trebala pomoć cjelokupnog društva. Najčešća zloupotreba droga na našem području je marihuana, speed i nešto heroina“ – kazao je on.

Istaknuto je da će se i u narednom periodu nastaviti s pojačanim aktivnostima s ciljem smanjenja krivičnih prekršaja u pogledu zloupotrebe opojnih droga, kao i sa predavanjima o štetnosti i posljedicama koje prouzrokuju opojne droge, kako u osnovnim tako i u srednjim školama na području našeg kantona.

Na osnovu navedenih statističkih podataka, konstatovano je da je stanje sigurnosti u 2016. godini na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadovoljavajuće, kao i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK-a Goražde tokom 2017. godine, svojim povećanim agažmanom i radom doprinijeti da stanje sigurnosti bude na još većem nivou, kako bi se smanjio broj krivičnih djela, pogotovo kada su u pitanju krivična djela krađe i teške krađe.

3a

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.