• OBJAVLJENO: 02.02.2017.
Press konferencija Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Očekuje se pozitivan ishod pregovora sa Sindikatom zdravstvenih radnika

3

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predvođena premijerom Emirom Okovićem danas je održala press konferenciju posvećenu štrajku zdravstvenih radnika na području Bosansko-podrinjskog kantona.

Na press konferenciji, kojoj je prisustvovao i predsjednik Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Bosanko-podrinjskog kantona Goražde Senad Čeljo, istaknuto je da je danas održan novi sastanak pregovaračkih timova Vlade BPK-a Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika s ciljem rješavanja aktuelne situacije u zdravstvu.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić upoznao je javnost sa stavovima Vlade BPK-a koji se odnose na postupke ugovaranja kolektivnih ugovora u javnom sektoru.

S tim u vezi, istaknuto je da je opredjeljenje Vlade da ni u jednom dijelu ne umanji nivo stečenih prava zdravstvenih radnika, uposlenih u upravi, obrazovanju i drugih uposlenika u javnom sektoru i da taj nivo uskladi sa raspoloživim sredstvima u Budžetu i fondovima, a u skladu sa zakonskom obavezom održavanja finansijske stabilnosti.

Kako je rečeno, na toj osnovi do sada su ispregovarani i potpisani kolektivni ugovori u oblasti uprave, srednjeg obrazovanja i šumarstva.

Također je navedeno da je trenutni okvir Kolektivnog ugovora koji se traži u zdravstvu daleko izvan nivoa raspoloživih sredstava dostupnih za finansiranje plaća i drugih naknada u zdravstvu, te da bi njegovim prihvatanjem u ovom momentu nastali gubici koji bi ubrzo doveli do finansijskih gubitaka koji bi ugrozili funkcionisanje cjelokupnog sistema zdravstva na području BPK-a.

Ovom prilikom, dat je osvrt i na probleme JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde prouzrokovane ranije potpisanim Kolektivnim ugovorom koji je po obimu prava premašivao raspoloživa sredstva, te, na kraju, rezultirao kašnjenjem plaća, tužbama radnika i blokiranjem rada ove ustanove.

Naglašeno je da takav scenarij, koji bi se mogao ponoviti prihvatanjem traženog povećanja, nije u interesu građana, zdravstvenih radnika, općina i Vlade BPK-a.

1

Danas je ponovo istaknuto da BPK Goražde nije potpisao Kolektivni ugovor u oblasti zdravstva o kojem se pregovaralo na nivou Federacije BiH.

– Taj tekst je u tom obimu potpisao jedino Kanton Sarajevo i, uz anekse, ZDK. Kanton ima ustavnu nadležnost da finansira svoje javne ustanove u skladu sa raspoloživim sredstvima i tek po saglasnosti Vlade, nivo prava o kojima se pregovaralo, može biti primjenjivan. Budžetska stabilnost, prava svih ostalih kategorija, nivo zdravstvenih usluga je nešto što objektivno diktira stav Vlade po ovom pitanju i smatramo da je obaveza svih da vode računa o tome. Zbog toga je Vlada danas Sindikatu ponudila okvir prava koji omogućava usklađivanje sa novim Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom, uz potrebu obezbjeđivanja finansijske stabilnosti – kazao je ministar Dučić.

Na press konferenciji je rečeno da je Vlada BPK-a Goražde, na svojoj posljednjoj sjednici, razmatrala i prihvatila stavove Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK-a kojima je zatražen prekid štrajka, nastavak pregovora, očuvanje finansijske stabilnosti i razvoj mjera za unaprjeđenje zdravstva.

“Cijeneći činjenicu da u zdravstvu postoje brojni problemi, da građani nisu u potpunosti zadovoljni stanjem zdravstvene zaštite, da je zdravstvena usluga dosta kvalitetnija u privatnim ustanovama u odnosu na javne i niz drugih problema, podržan je prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća za razvoj mjera koje će se provesti u zdravstvu, uz učešće sindikata“- navedeno je u stavovima Vlade BPK-a Goražde.

Konačno, Vlada je iznijela i svoj stav o Sporazumu o utvrđivanju poslova koji se ne mogu prekidati za vrijeme šrajka:

„Pomenuti sporazum je zaključen između direktora ustanova i sindikata, bez ikakovg konsultovanja sa resornim ministarstvom i Vladom. Činjenica da se ne izdaju recepti, što naročito pogađa građane, nije u skladu sa Zakonom o štrajku i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,  zbog čega je zaključkom Vlade sa posljednje sjednice zatraženo suštinsko preispitivanje ovog dijela sporazuma od strane poslodavaca i sindikata. Poslodavci su istovremeno najodgovorniji za rad, finansijsku stabilnost i provedbu pravila rada“.

Na kraju press konferencije istaknuto je da Vlada očekuje pozitivan stav sindikata uposlenih u zdravstvu na osnovu ponuđenog prijedloga sa današnjeg sastanka kako bi se štrajk što prije okončao na zadovoljstvo svih, a prvenstveno korisnika zdravstvenih usluga.

2

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.