• OBJAVLJENO: 14.02.2017.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde juče održala nastavak 91.redovne sjednice
Sa usvojene 1363 mjere u 2016.godini, najproduktivniji rad Vlade u zadnjih deset godina

IMG_3567

Na početku sjednice, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru. Prema ovom mišljenju, predmetni zakon treba vratiti na doradu zbog neadekvatnog pravnog osnova za osnivanje sigurnih kuća i njihovog nedovoljno razrađenog finansiranja.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je razmatrala, te uz promjedbe i sugestije ministara, u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Očekivani efekti donošenja ovog zakona su adekvatno uređena oblast visokog obrazovanja, otklanjanje nedostataka koji su uočeni u dosadašanjem periodu primjene zakona, te usklađenost sa ostalim zakonskim propisima, stoji u obrazloženju.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Odluku o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II cklusa studija, te dala saglasnost ministru obrazovanja da raspiše konkurs za dodjelu studentskih kredita za akademsku 2016/2017.godinu.

Razmatrana je i usvojena Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 2005-2016.godina, uz zaključke i preporuke koji će trebali obezbijediti efikasniju zaštitu i unaprjeđenje statusa pripadnika boračkih populacija u narednom periodu.

Vlada je na doradu vratila Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnim preduzeća, a za naredno zasjedanje, radi kompletiranja materijala, povučeni su i nacrti Zakona o državnoj službi i  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave BPK-a Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila izvještaj o svom radu u zadnjem kvartalu 2016.godine. Sa usvojene 1363 mjere u protekloj godini, odnosno sa 64 posto realizovanih aktivnosti, to je najproduktivniji rad Vlade u zadnjih deset godina, istaknuto je ovom prilikom.

Kad je riječ o realizaciji aktivnosti po ministarstvima, sa najvećim brojem realizovanih aktivnosti prednjače ministarstva obrazovanja, pravosuđa i socijalne politike, dok su ministarstva privrede i unutrašnjih poslova imali najmanju produktivnost. Zaključeno je da sva ministarstva prema Vladi dostave akte o nerealizovanim aktivnostima kao i njihovim nosiocima.

gra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nastavku sjednice, razmatrani su dopisi iz federalnih i državnih institucija  upućeni Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem pružanja potrebnih informacija Vijeću ministara BiH o napretku u implementaciji mjera iz Reformske agende na kantonalnom nivu, Vlada je zadužila ministarstva da do 15.februara sumiraju i pošalju izvještaje iz svojih resora o implementaciji mjera: Reforma socijalne zaštite i penzija, Vladavina prava i dobro upravljanje i Reforma javne uprave.

Razmatrajući dopis federalnog Ministarstva finansija, Vlada je zadužila ministarstva da u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, u svrhu pripreme programa javnih investicija 2018-2020. godina, ažuriraju podatke o projektima sa 31.12.2016.godine i definišu projekte koje će putem Komisije i Vlade kandidovati prema listi javnih investicija Kantona i Federacije BiH.

Do kraja sjednice, Vlada je dala saglasnost OŠ „Husein ef Đozo“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Kreativnost kao most“, te odobrila novčana sredstva Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. na ime prve, od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2017.godinu.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, na period do konačnog imenovanja, a najduže do devedeset dana.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.