• OBJAVLJENO: 21.02.2017.
Održan nastavak 3. tematske sjednice Skupštine BPK Goražde
Usvojen prijedlog mjera koje imaju za cilj uspostavu boljeg i efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite na području BPK Goražde

IMG_7989

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak svoje 3. tematske sjednice posevećene zdravstvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S obzirom da je u okviru prvog dijela sjednice izneseno više prijedloga za unaprjeđenje stanja u oblasti zdravstva na području BPK Goražde, koje je Vlada BPK Goražde, po nalogu Skupštine, razmotrila i objedinila, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Damir Dučić upoznao je Skupštinu sa predloženim mjerama koje su danas ponuđene Skupštini na usvajanje.

Nakon što su se o ovim prijedlozima, kao predlagači najvećeg broja mjera, očitovali Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Skupštine i Klub poslanika SDA, te dali saglasnost na sveobuhvatni prijedlog mjera Vlade za unaprjeđenje zdravstva, Skupština je većinom glasova usvojila pomenute mjere.

Usvojenim zaključkom, dato je zaduženje Vladi BPK Goražde da shodno usvojenoj Strategiji razvoja BPK Goražde za period 2016-2020. godina, u roku od trideset dana, sačini Akcioni plan za jačanje sektora zdravstvene zaštite na području BPK Goražde koji će obavezno sadržavati mjere za rješavanje kadrovskih i organizacionih pitanja u zdravstvu, prijedlog mjera za nabavku i zanavljanje potrebne medicinske opreme, smjernice u vezi sa finansiranjem zdravstva s akcentom na uštede i racionalizaciju troškova, te druge bitne mjere koje imaju za cilj uspostavu boljeg i efikasnijeg sistema zdravstvene zaštite u BPK Goražde.

U izradu ovog Akcionog plana, kako je definisano zaključkom, bit će uključeni i predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, menadžmenta zdravstvenih ustanova i strukovnih udruženja u oblasti zdravstva u BPK, te drugi pojedinici i ustanove čije učešće i doprinos Vlada ocijeni potrebnim u izradi ovog Akcionog plana.

Zakljucak o predlozenim mjerama za unaprjedjenje sistema zdravstvene zastite u BPK

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.