• OBJAVLJENO: 22.02.2017.
U BPK-a Goražde održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu FBiH
Zakonom o turizmu FBiH predviđeno ukidanje članarine turističkih zajednica

IMG_3761

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma Bosne i Hercegovine, danas je u sali Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o turizmu Federacije BiH, na kojoj su osim resornog ministra Meha Mašale i predstavnika privrednih subjekata, prisustvovale i predstavnice ovog Federalnog ministarstva.

Prema riječima sekretarice Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH Kaseme Ćatović, osim Zakona o turizmu u parlamentarnoj proceduri je i Zakon o boravišnoj taksi, dok je u prednacrtu izrada Zakona o ugostiteljstvu, koji bi trebali urediti oblast turizma i ugostiteljstva u Federaciji BiH.

„Sa ova tri zakona želi se urediti kompletna oblast turizma u Federaciji. Ono što očekujemo jeste da se kroz zakonska rješenja postigne bolja konkuretnost u oblasti turizma, a novina jeste i način organizovanja, odnosno formiranja novih turističkih organizacija na nivou Federacije, kantona, a prema potrebama i zahtjevima i na nivou općina“ – kazala je Ćatović.

Istaknuto je da je oblast turizma djelimično neuređena zbog toga što su 2014. godine propisi koji su doneseseni na osnovu Zakona o turističkim zajednicama proglašeni neustavnim, kao i da će se usvajanjem ova tri zakona urediti pitanje finansiranja turističkih organizacija, kao i pitanje boravišne takse.

IMG_3766

Naime, ono što je previđeno ovim zakonskim rješenjima jeste ukidanje članarine turističkih zajednica, što će dovesti do djelimičnog rasterećenja privrednika u ovoj oblasti, kao i do povećanja konkuretnosti.

Također, turističke zajednice će se moći djelimično finansirati iz budžeta i iz prihoda boravišne takse koju plaćaju fizička lica koja borave u hotelima ili ostalim objektima koji pružaju uslugu prenoćišta, a njihovo finansiranje bit će omogućeno i putem komercijalnih poslova.

„Planira se da turističke organizacije budu osnovane za nivo kantona i Federacije kao obavezne, a moći će se organizovati općinske, međuopćinske i gradske turističke organizacije, jer je zakonom previđena ta mogućnost u zavisnosti od interesa općina, gradova da se udruže pa da postanu turističke organizacije. Boravišnu taksu plaćaju fizička lica, ali naravno postoje pretpostavke da ogroman dio tih sredstava ne završava u budžetu postojećih turističkih zajednica. Obveznici plaćaju, samo se postavlja pitanje da li se taj novac transferiše tamo gdje treba, koji bi se u konačnici trebao iskoristiti za razvoj turizma. Nadamo se da će se kroz ova zakonska rješenja pojačati nadzor uplate i korištenja tih sredstava“ – riječi su Kaseme Ćatović.

Istaknuto je da će se u narednih 60 dana održati javne rasprave u ovoj oblasti s ciljem da se  postignu najbolja rješenja, kao i da se u konačnici u naredna tri mjeseca usvoji Zakon o turizmu Federacije BiH, što zavisi i od Parlamenta Federacije BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.