• OBJAVLJENO: 23.02.2017.
Pitanje privremene deponije na lokalitetu „Šišeta“ i dalje ostaje otvoreno

IMG_3768

Direktor Uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde Midhat Hadžiomerović danas je govorio o privremenoj deponiji za odlaganje otpada  na lokalitetu „Šišeta“ te mjerama koje je Kantonalna inspekcija poduzela u proteklom periodu radi sprječavanja odlaganja otpada na ovoj lokaciji koja ne ispunjava uvjete i standarde za bezbjedno odlaganje otpada.

On je ovom prilikom podsjetio da je u drugoj polovini 2010. godine donesena naredba u skladu s kojom je lokacija „Šišeta“ proglašena privremenom lokacijom za odlaganje komunalnog otpada, bez, kako je istaknuto, ikakvih zakonskih uporišta, te pratećih zakonskih rješenja i dozvola.

– Mi smo tu naredbu ispoštovali, jer, jednostavno, donijeta je na osnovu zakona koji nije u nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i koji je krovni zakon, znači iznad zakona gdje nadzore vrše inspektori ove Uprave – kazao je Hadžiomerović.

Pitanje nadzora nad ispravnošću ove deponije aktuelizirano je nakon poplava u BiH 2014. godine, kada je nadležno državno ministarstvo od svih uprava za inspekcijske poslove zatražilo da se izvrše kontrole u sklopu pojačanih mjera na prevenciji i suzbijanju širenja mogućih zaraznih bolesti.

Prema riječima direktora Hadžiomerovića, Kantonalna uprava je postupila u skladu sa pomenutim zahtjevom te su izdati nalozi ekološkom, građevinsko-urbanističkom, sanitarnom, šumarskom i vodnom inspektoru za vršenje nadzora.

– Tom prilikom, konstatovana su određena odstupanja od zakonske regulative kod svih pet inspektora i donijeta su adekvatna rješenja po svim pravilima i principima kojih se držimo. Išli smo preventivno i korektivno da se taj dio riješi adekvatno – istakao je direktor.

On je istovremeno podsjetio da ni na jedno od tih rješenja nije uložena žalba.

Nakon provedenog nadzora nad izvršenjem tih rješenja, konstatovano je da nije postupljeno po rješenjima inspektora i da se otpad i dalje odlaže, zbog čega su poduzete odgovarajuće represivne mjere u okviru kojih je izdato je 14 prekršajnih naloga, te zatraženo sudsko odlučivanje po svim nalozima.

– Kod sudskog odlučivanja, od 14 naloga, u osam slučajeva su potvrđeni prekršajni nalozi Kantonalne uprave, dok je kod šest nastala obustava iz razloga što nismo, po odluci Suda, adekvatno dokazali počinjenje prekršaja, u ovom slučaju se radi da nismo dokazali da je „6. mart“ investitor pomenute lokacije, što je opet bitno, jer zakon kaže da je investitor onaj u čije ime i za čiji račun se radi – kazao je direktor Uprave.

Na ta rješenja su, prema njegovim riječima, uložene žalbe i u četiri slučaja su potvrđena rješenja o obustavi, dok su u dva slučaja žalbe Kantonalne uprave prihvaćene, a prvostepeno rješenje poništeno.

Nakon provedenih inspekcijskih nadzora i donošenja Plana i programa sanacije deponije u julu 2014. godine, obustavljene su daljnje aktivnosti inspekcijskog nadzora, a odlaganje otpada na ovoj lokaciji je nastavljeno i pored toga što je deponija u, četiri navrata, bila zapečaćena.

– Mi smo obustavili dalje aktivnosti, jer mi nemamo fizičku silu da obezbijedimo pečat. Obratili smo se, u skladu sa zakonom, organima kojima se obraća u slučaju povrede službenog pečata i prije par mjeseci smo dobili odgovor da nije pokrenut postupak – kazao je Midhat Hadžiomerović.

Od tada do danas, inspekcija više nije provodila aktivnosti inspekcijskog nadzora na pomenutoj lokaciji.

– Mi se držimo propisa koji su nama dati u nadležnost, tako da je to jedan parametar, a drugi parametar je vezan za to da u par  rješenja Suda imamo to da je javni interes da se na toj lokaciji odlaže smeće. Vjerovatno se biralo između manjeg zla, da li je to da grad bude bez odvoza smeća ili je da to bude lokacija koja je aposolutno neadekvatna po svim pravilima i principima. Međutim, sve su to instance koje su iznad nas u odlučivanju, i, prema tome, mi nismo nadležni da dalje postupamo i da dalje radimo neke poslove koji nam jednostavno nisu dati u nadležnost – pojasnio je direktor Uprave inspekcije.

On se ovom prilikom osvrnuo i na aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde u vezi sa provjerom sigurnosti odlaganja otpada na lokalitetu „Šišeta“, koje je dalo negativno mišljenje u vezi s odlaganjem otpada na ovoj lokaciji..

Pitanje privremene deponije, stoga, i dalje ostaje otvoreno, te je zaključeno da će ovaj problem, zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera, u budućnosti biti još teže rješiv.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.